Organigrama

Directora: Maria José Blasco Consell Escolar
EQUIP DIRECTIU

 • Cap d’estudis:Diego Gámez Pérez
 • Coordinador Pedagògic: Ruth Rillo
 • Secretari: Xavier Cano
COORDINADORS/ES DE CICLE CAPS D’ÀMBIT
 • 1r d’ESO: Enric Navarro
 • 2n d’ESO: Teresa Peiró
 • 3r d’ESO: Irene Ribas
 • 4t d’ESO: Ernesto Chacón
 • Batxillerat: Eva González
 • Àmbit Científic – Tecnològic:
  • Ciències Experimentals: Pili Torres
  • Tecnologia: Jordi Planas
 • Àmbit Humanístic: Pere Saborit
 • Àmbit Matemàtic: Tonyi Enebral
 • Àmbit d’Educació Física: Marc González
 • Àmbit Social: Jordi Tel
 • Àmbit Lingüístic:
  • Llengua Catalana: Núria Agut
  • Llengua Castellana: Cristina Martín
  • Llengües Estrangeres: Gema Ramos
 • Àmbit d’expressió: Marc Pomerol
  • Educació Visual i Plàstica:
  • Música:

 

TUTORIES ESO

1r ESO
2n ESO
 3r ESO
 4t ESO
 • 1r A: Vicenç Valcárcel
 • 1r B: Genís Torguet
 • 1r C: Meritxell Bages
 • 1r D: Pilar Villalón
 • 1r Grup Flexible: Eduard Bartrina
  • 2n A: Aurora Peñacoba
  • 2n B: Alexis Albelda
  • 2n C: Núria Lacorte
  • 2n D: Ciscu Ruiz
  • 2n Grup Flexible: Ana Salvador
 • 3r A: Txe-Luí Negreira
 • 3r B: Elisabeth Rodríguez
 • 3r C: Conxita Mañosa
 • 3r D: Víctor González
 • 3r Grup Flexible: Mireia Pla
 • 4t A: Mònica ROig
 • 4t B: Mingo Peiró
 • 4t C: Beatriz Pinilla
 • 4t D: Montse Baiget
 • 4t Grup Flexible: Marta Mira
 • USEE: Mara Peris
 • TUTORIES Batxillerat
1r Batxillerat
2n Batxillerat
 • Humanístic – Social: Joan López
 • Científic: Andrea Zamora
 • Humanístic – Social: Montse Guillén
 • Científic – Tecnològic: Cristina Segura

ORIENTACIÓ PISCIOPEDAGÒGICA

 

 • 1r i 2n d’ESO: Sonia Castro
 • 3r, 4t i batxillerat: Annabel Lozano

 

TUTORIES TÈCNIQUES

 • Coordinació Extraescolars: Marc Pomerol i Alexis Albelda
 • Coordinació TIC: Francesc Santanach
 • Coordinació LIC: Montse Guillén
 • Biblioteca: Pasqual Burro
 • Riscos Laborals: Jordi Tel

PAS

 • Consergeria: Núria Cabanes, Sandra Torres
 • Secretaria: Encarna Retamero, Dani Setién

L’organigrama general dels centres públics està regulat per la normativa i pot ser representat amb el següent gràfic.

Blue_Mountain_fig02