Matrícula Batxillerat

CALENDARI DE MATRÍCULA

L’alumnat que es matricula de 1r i 2n de Batxillerat ha de lliurar la documentació en les següents dates i horari indicats:

  • Alumnat NOU de 1r i 2n de batxillerat:
    • Dimarts 9 a dilluns 15 de juliol de 2019
  • Alumnat DEL CENTRE:
    • Divendres 28 de juny a dijous 4 de juliol de 2019

Horari:

Dilluns
Dimarts
Dimecres
Dijous
Divendres
8:20-14:30 8:20-14:30 8:20-14:30 8:20-14:30 8:20-14:30

Al setembre hi ha un període extraordinari de:
Divendres 6 a dimarts 10 de setembre, matriculació extra-ordinària pels que tinguin assignatures pendents pel setembre

DOCUMENTACIÓ A PRESENTAR

❏ Fotocòpia del DNI o passaport actualitzat.
Carta de compromís
Tria d’itinerari i matèries de modalitat i específiques i autoritzacions.
Full de dades i resguard del pagament de la quota de l’AMPA.
Si s’escau:
❏ Autorització per a l’administració de paracetamol.
❏ Full d’inscripció Associació Esportiva.
❏ Sol·licitud d’armariets al centre.

Otatives de Batxillerat

Llibres de 2n Batxillerat

Llibres de 1er de Batxillerat