Matrícula Batxillerat

CALENDARI DE MATRÍCULA

L’alumnat que es matrícula per 1r i 2n de batxillerat ha de lliurar la documentació adjunta en l’horari indicat en les següents dates:

  • Alumnat NOU de 1r i 2n de batxillerat:
    • Dimecres 4 a dimecres 11 de juliol de 2018

  • Alumnat DEL CENTRE:
    • Dijous 28 de juny a dimarts 3 de juliol de 2018

Horari:

Dilluns
Dimarts
Dimecres
Dijous
Divendres
8:20-14:30 8:20-14:30 8:20-14:30 8:20-14:30 8:20-14:30

Al setembre hi ha un període extraordinari de:
Dimecres 5 a divendres 7 de setembre, matriculació extra-ordinària pels que tinguin assignatures pendents pel setembre

DOCUMENTACIÓ A PRESENTAR

❏ Fotocòpia del DNI o passaport actualitzat.
❏ Carta de compromís (només alumnes nous i de 1r de batxillerat)
❏ Tria d’itinerari i matèries de modalitat i específiques i autoritzacions.
❏ Full de dades i resguard del pagament de la quota de l’AMPA.
Si s’escau:
❏ Autorització per a l’administració de paracetamol.
❏ Full d’inscripció Associació Esportiva.
❏ Sol·licitud d’armariets al centre.

Si us cal accedir algun document de matrícula els trobareu en aquest enllaç.

El llistat de llibres de text del curs el podeu trobar en aquest enllaç.