Matrícula Batxillerat

CALENDARI DE MATRÍCULA 2020-2021

L’alumnat que es matricula de 1r i 2n de Batxillerat ha de lliurar la documentació en les següents dates i horari indicats:

  • Alumnat DEL CENTRE de 1r i 2n, excepte alumnat del batxillerat escènic:
    • Dilluns  22 de juny a divendres 3 de juliol de 2020. Per a lliurar els documents al centre caldrà demanar cita prèvia a través del següent enllaç.
  • Alumnat NOU o del batxillerat escènic de 1r i 2n de batxillerat:
    • Dimecres 8 a dimarts 14 de juliol de 2020
  • Alumnat pendet de l’avaluació extraordinària de setembre hi ha un període extraordinari
    • Dilluns 7 al dijous 10 de setembre, matriculació extra-ordinària pels que tinguin assignatures pendents pel setembre. Cal tanmateix confirmar plaça del 8 al 14 de juliol.

Horari amb cita prèvia:

Dilluns
Dimarts
Dimecres
Dijous
Divendres
9:00-13:30 9:00-13:30 9:00-13:30 9:00-13:30 9:00-13:30

DOCUMENTACIÓ A PRESENTAR

❏ Fotocòpia del DNI o passaport actualitzat.
Carta de compromís
❏ Autoritzacions diverses.

Si s’escau:

Full d’inscripció Associació Esportiva.
Sol·licitud d’armariets al centre.

pagament de l’AMPA:

La quota per a cada alumne/a d’ESO i Batxillerat 
és de (primer membre de la família): 45 €
Quota per als germans (segon, tercer…): 35 €
A ingressar en el compte corrent de Banc Sabadell:  
ES54 0081 1821 5200 0105 2013IMPORTANT:
Feu constar nom i cognoms de l’alumne/a i curs que farà
COGNOMS_NOM_CURS 

Pagament per transferència o mitjançant targeta als caixers del Banc Sabadell amb

l’opció de pagament a tercers, codi entitat: 3964

OFERTA Matèries Optatives Curs 2020-2021 1r Batxillerat

OFERTA Matèries Optatives Curs 2020-2021 2n Batxillerat

Llibres del Curs 2020-2021