Tecnologia

El Departament de Tecnologia

El departament de tecnologies imparteix docència al llarg de l’ESO i batxillerat (Tecnològic), les assignatures que s’imparteixen són: tecnologia, informàtica, tecnologia industrial i electrotècnia.

Components

 • Jordi Planas
 • Francesc Santanach
 • Xavi Cano
 • Victor Gonzàlez

Docència

ESO1. Comuna. Tecnologia1. Jordi Planas

ESO1. Optativa. Optativa1. Jordi Planas


ESO2. Comuna. Tecnologia. Francesc Santanach

 • S’estudia els orígens i funcionament d’Internet i es treballen els protocols de presentació de treballs i presentacions digitals (mitjançant un processador de text i un gestor de presentacions multimèdia). Es treballa en l’obtenció i transformació de matèries primeres i el procés industrial mitjançant el disseny i creació d’un producte. S’estudia el corrent elèctric i les instal·lacions de l’habitatge i es treballa en un projecte relacionat amb la temàtica on l’alumne dóna les seves primeres passes en el món de la programació (treballem amb Scratch com a plataforma de programació).

ESO3. Comuna. Tecnologia. Victor González

 • S’estudia com es dissenyen els objectes, què són les estructures, com es fan servir les màquines simples per construir mecanismes i com funcionen els motors de combustió. Tot això ajudat per unes vint pràctiques i dues sortides.

ESO4. Optativa. “Tecnologia”. Victor González

 • Forma part del currículum diversificat de quart i amb ella es pretén ampliar la temàtica feta als darrers cursos. Es treballa la Pneumàtica, l’Electrònica analògica i Digital i la Robòtica. Es fan diverses pràctiques per treballar els conceptes estudiats i es fan diversos projectes on els alumnes exploten la seva creativitat. Una part del grup treballa la matèria en anglès.

ESO4. Optativa. “Informàtica”. Diego Gàmez i Xavier Cano

 • Forma part del currículum diversificat de quart i amb ella es pretén assolir plenament la competència digital. S’estudia ofimàtica, retoc gràfic, hardware i programació.

BTX1+2. Modalitat. Tecnologia industrial. Xavier Cano, Francesc Santanach i Jordi Planas.

 • Es treballa la tecnologia a un nivell superior per comprendre com funcionen els processos industrials. Es tracten materials, processos i sistemes.

BTX1. Modalitat. Dibuix tècnic.  (Departament d’Expressió)

 • Com es representen els objectes en dos dimensions seguint una sèrie de normes.

BTX2. Modalitat. Electrotècnia. Xavier Cano


TALLER Extraescolar. Python for Ever. Pol Pérez

Activitats al llarg del curs

Curs 14-15. ESO3. Activitats al Parc del Tibidabo.

 • Visita al Parc analitzant les atraccions. Es fa un treball de 20 minuts davant cada atracció, s’omple un dossier i després es fa una volta en l’atracció.
 • Activitat anual restringida a alumnat que hagi mostrat interès per la matèria.

Curs 14-15. ESO3. Mercat de les Tecnologies.

 • Visita al campus de l’UPC de Terrassa per veure treballs fets a altres centres. L’alumnat participa en un taller i assisteix a una conferència. El curs passat la va fer el Dani Jiménez (TV3).
 • Activitat anual restringida a alumnat que hagi mostrat interès per la matèria.

Curs 14-15. Mostra de Tecnologies de Cerdanyola.

 • Presentació a la ciutat de treballs fets al centre.
 • Activitat anual.

Curs 1415. BTX. Big Bang Data. CCCB.

 • Visita al CCCB per veure els sistemes de captació, processament i utilització dels milers de dates generades per la població.
 • Activitat puntual.

Curs 1415. Visita al sincrotró Alba.

 • Visita a les instal·lacions del Parc Tecnològic per veure el sincrotró i rebre les explicacions sobre el treball que es fa.
 • Activitat anual.

Curs 1415. Un investigador a l’aula. CSIC.

 • Xerrada d’un investigador del CSIC sobre la feina en que treballa.
 • Activitat anual.

Curs 1415. BTX. Centrals de producció elèctrica. ENDESA.

 • Visita al centre de control i a centrals de producció de diferents tipus. Durant el curs 1415 s’ha visitat la central hidroelèctrica de Camarasa.
 • Activitat anual.

Curs 1314. ESO2. La màgia de l’electricitat. ENDESA.

 • Activitats al centre amb diverses experiències al voltant del mon de l’electricitat.
 • Activitat anual fins el curs 1415 en que ENDESA la va deixar d’oferir.

Curs 1314. ESO2. Equipem casa nostra. ENDESA.

 • Activitats al centre d’ENDESA sobre les instal·lacions elèctriques a la llar.
 • Activitat anual ben valorada.

Curs 1314. BTX. Conferències. UPC

 • Professorat de l’UPC imparteix una classe sobre diferents temes tecnològics. El curs anterior van ser sobre
  • La fórmula Student
  • Els nous materials.
 • Activitat anual.

Curs 1314. BTX. Jornada de portes obertes. UPC.

 • Alternant diferents campus de manera que l’alumnat visita diferents facultats entre els dos cursos de batxillerat.
 • Activitat anual.

Curs 1213. ESO. Museu Nacional de Tecnologies (MNacTec).

 • Visita a Terrassa per veure diferents exposicions en funció del curs. Es fa de manera coordinada amb ciències i matemàtiques. Aquest curs i l’anterior no s’han pogut fer per diferents circumstàncies.
 • Activitat anual (s’intenta).

Curs 1213. ESO1. El treball al camp. D. José Clavero.

 • Exposició amb maquetes de fusta sobre el treball al camp. S’acompanyen amb una amena explicació de l’autor.
 • Activitat anual tot i que portem 2 cursos sense portar-la.