AMPA

Benvolguts i Benvolgudes famílies,

L’AMPA és una associació de mares i pares d’alumnes de l’Institut Banús, que té com a objectiu promoure la participació i col·laboració de les famílies en les activitats educatives del centre i vetllar per l’educació pública de qualitat.

Realitzem unes trobades bimensuals amb l’equip directiu del centre per analitzar i valorar el desenvolupament del curs, fer propostes de noves activitats i traspassar les aportacions i comentaris que ens fan arribar les famílies. L’AMPA també participa en el Consell Escolar com a representant de les famílies.

Pel que fa a les activitats extraescolars, l’AMPA participa en l’Associació Esportiva i Cultural Institut Banús, adscrita al Pla d’Esport a l’Escola. Aquesta iniciativa permet oferir als alumnes activitats esportives i culturals força àmplies.

Hem establert un sistema de quota única per fer un ús col·lectiu i socialitzat dels llibres de lectura i els llibres i dossiers de crèdits variables i de síntesi. Aquest sistema comporta un estalvi important de diners per a cadascuna de les famílies i un ús més racional dels recursos. Així, aquesta quota s’utilitzarà per comprar o finançar el següent:

  • Agenda i llibreta.
  • Llibres de lectura de les matèries, llengua catalana, llengua castellana i anglès.
  • Dossiers i/o llibres dels crèdits variables, dels de síntesi i del treball de recerca.
  • Descompte en la compra dels llibres de text dels crèdits comuns.
  • Assegurança escolar obligatòria.
  • Material complementari i dotacions per informàtica, laboratori, aula taller, idiomes, audiovisuals, educació física…
  • Lloguer d’armariets per als alumnes.
  • Ajuts a l’alumnat en activitats.

Creiem que la instauració de la quota única socialitzada ha estat una feina especialment valuosa per a tota la comunitat educativa. Com ja sabeu, ens permet disposar de llibres de lectura, dossiers, material fungible, material de taller de laboratoris i al mateix temps invertim una petita quantitat anual en la millora d’infraestructures i en la dotació de materials per a les aules.

Us convidem a participar amb nosaltres en els debats i activitats que es realitzen dins de l’associació.

Ens trobareu el primer dimecres de cada mes, a les 19:00 a la sala de l’AMPA.

També podeu contactar amb nosaltres per correu electrònic: ampa@ibanus.cat