ESO

Què és l’ESO?

L’educació secundària obligatòria (ESO) és gratuïta. Comprèn quatre cursos acadèmics. Generalment s’inicia l’any natural en què es compleixen 12 anys i s’acaba als 16, tot i que l’alumnat té dret a romandre en el centre amb règim ordinari fins als 18.

Què s’hi fa?

Matèries de primer, segon i tercer curs

Al llarg dels tres primers cursos tots els alumnes cursen les assignatures de Ciències de la naturalesa, Biologia i geologia i física i química ; Ciències socials, geografia i història; Educació física; Llengua catalana i literatura; Llengua castellana i literatura; Llengua estrangera; Matemàtiques; Tecnologia; Educació visual i plàstic; Música i cultura i valors ètics a més de les matèries optatives.

Cada curs els alumnes realitzen un treball de síntesi. En el nostre centre el treball de síntesi es combina amb la setmana de l’esquiada que es realitza cada any a principis de Març, de manera que els alumnes que marxen a esquiar realitzen un crèdit de síntesi relacionat amb l’esport i el país que habitualment visitem, Andorra.

Els alumnes que romanen al centre habitualment fan un crèdit de síntesi relacionat amb “La Cuina” pels alumnes de primer, “Fem un curtmetratgepels alumnes de segon i relacionat amb “Les Drogues i l’adolescència” pels alumnes de tercer.

Matèries de quart curs

Al llarg del quart curs, els alumnes cursen Ciències socials, geografia i història; Educació ètica cívica; Educació física; Llengua catalana i literatura; Llengua castellana i literatura; Matemàtiques; Llengua estrangera.

Els alumnes de quart han de triar entre les següents optatives: Biologia i geologia; Educació visual i plàstica; Física i química; Informàtica; Llatí; Música; Francès, Tecnologia i Filosofia.

Els alumnes han de fer un projecte de recerca en equip que té la consideració de matèria optativa i que es destina a orientar als alumnes de cara a la tria posterior a 4rt d’ESO, auqesta setmana coincideix amb el crèdit de síntesi realitzat per la resta d’alumnes de l’ESO.

Donat que darrerament es produeixen forces canvis en l’ensenyament degut als canvis generals en els successius i variats governs us convidem a seguir més acuradament la normativa que regeix els currículums en el present enllaç.

I després?

sistema