Matrícula ESO

CALENDARI DE MATRÍCULA

L’alumnat del centre formalitzarà la matrícula del 25 de juny a l’1 de juliol via telemàtica.

L’alumnat NOU de 2n, 3r i 4t d’ESO ha de lliurar la documentació adjunta del 13 al 17 de juliol ambdós inclosos.

Dilluns
Dimarts
Dimecres
Dijous
Divendres
9:00?-13:00? 9:00?-13:00? 9:00?-13:00? 9:00?-13:00? 9:00?-13:00?
Alumnat del CENTRE                      DOCUMENTACIÓ a presentar 
Alumnat NOUS                     a més de l’anterior , DOCUMENTACIÓ a presentar

Si ha cursat els seus estudis a l’estranger:

  • Certificació acreditativa dels estudis cursats.
TOT l’alumnat si s’escau              DOCUMENTACIÓ a presentar

Full d’inscripció Associació Esportiva.
Sol·licitud d’armariets al centre.

pagament de l’AMPA:

La quota per a cada alumne/a d’ESO i Batxillerat 
és de (primer membre de la família): 45 €
Quota per als germans (segon, tercer…): 35 €
A ingressar en el compte corrent de Banc Sabadell:  
ES54 0081 1821 5200 0105 2013IMPORTANT:
Feu constar nom i cognoms de l’alumne/a i curs que farà
COGNOMS_NOM_CURS 

Pagament per transferència o mitjançant targeta als caixers del Banc Sabadell amb

l’opció de pagament a tercers, codi entitat: 3964

Llibres del Curs 2020-2021