Matrícula ESO

CALENDARI DE MATRÍCULA

L’alumnat del centre formalitzarà la matrícula les darreres setmanes de curs mitjançant procediment intern.

L’alumnat NOU de 2n, 3r i 4t d’ESO ha de lliurar la documentació adjunta de dilluns 25 al divendres 29 de juny ambdós inclosos.

Dilluns
Dimarts
Dimecres
Dijous
Divendres
8:20-14:30 8:20-14:30 8:20-14:30 8:20-14:30 8:20-14:30
Alumnes NOUS                     DOCUMENTACIÓ a presentar
 • Autorització per a l’ús i cessió de la imatge.
 • Autorització d’activitats i sortides pedagògiques a Cerdanyola.
 • Full d’informació mèdica i original i fotocòpia del carnet de vacunacions.
 • Carta de compromís educatiu.
 • Full de dades i resguard del pagament de la quota de l’AMPA.

Si ha cursat els seus estudis a l’estranger:

 • Certificació acreditativa dels estudis cursats.
Alumnes del CENTRE                      DOCUMENTACIÓ a presentar
 • Fotocòpia del DNI o passaport actualitzat.
 • Full de dades i resguard del pagament de la quota de l’AMPA.

 

TOTS els alumnes si s’escau              DOCUMENTACIÓ a presentar

 

 • Autorització per a l’administració de paracetamol
 • Full d’inscripció Associació Esportiva.
 • Sol·licitud d’armariets al centre.

Si us cal accedir algun document de matrícula els trobareu en aquest enllaç.

El llistat de llibres de text del curs el podreu trobar en aquest enllaç.