Beques

Les beques i la seva convocatòria no depenen del centre però en general es fan arribar a aquells alumnes que tenim possibilitats de gaudir-ne. Tot i així cal estar atents als enllaços per a conèixer els calendaris en que es convoquen.

Escolars de l’ajuntament per l’ESO 

Beques batxillerat 

Portal de beques de la Generalitat 

Beques i Campus del Ministeri per Batxillerat 

Campus i beques del Ministeri per alumnes d’ESO 

Beca d’excel·lència per a Batxillerat Internacional especialitzat en Ciència i Matemàtiques 

Beca d’excel·lència per a Batxillerat Internacional d’Humanitats i Ciències Socials 

Fundació Amancio Ortega 

Becas Europa de la Universitat Francisco de Vitoria de Madrid

Beques salari Ítaca-Banco Santander per alumnes de la UAB

 

Cita prèvia Recepció sol·licituds i documentació de beques 

El centre rep de la Generalitat de Catalunya periòdicament una assignació pressupostària destinada a llibres de text per alumnes amb especials dificultats econòmiques o que per una circumstància especial sobrevinguda (trasllat de domicili) tinguin dificultats en obtenir els llibres de text, en qualsevol cas cal acreditar l’esmentada condició mitjançant l’informe social atorgat per l’ajuntament.