Preinscripció BATXILLERAT curs 21-22

Oferta inicial de places

Aquest curs la preinscripció serà totalment telemàtica!!!

Sol·licitud de Preinscripció de BATXILLERAT 2021-2022

  • Oferta inicial de places escolars: 7 de maig
  • Presentació de la sol·licitud telemàtica: del 11 al 17 de maig 
  • Llista de sol·licituds amb la puntuació provisional: 8 de juny → LLISTA BAREM PROVISIONAL
  • Termini per presentar reclamacions, si cal, a la puntuació provisional: del 9 al 15 de juny
  • Llista de sol·licituds amb la puntuació un cop resoltes les reclamacions: 18 de juny
  • Sorteig del número de desempat: 18 de juny
  • Llista ordenada definitiva: 23 de juny
  • Oferta final de places escolars: 7 de juliol
  • Llistes d’alumnes admesos (i llistes d’espera, si escau): 9 de juliol
  • Formalització de la matrícula: del 12 al 16 de juliol
  • Període de matriculació extraordinària (per alumnes que tenen assignatures pendents al mes de setembre): del 7 al 10 de setembre
Criteris d’assignació de plaça
Centre d’ajuda per resoldre dubtes