Departament de ciències

Enguany és el segon curs que treballem les ciències a la ESO amb el projecte ‘Science Bits’. L’institut banús està duent a terme un programa pilot treballant conjuntament amb l’entitat per tal de detectar possibles escletxes en el projecte i participar en la seva millora.

Podeu obtenir més informació sobre el projecte al següent enllaç:

https://chrome.google.com/webstore/detail/science-bits/plpahmfbagamdoapcfnheplfigjceedp?hl=ca

L’alumnat disposa de tauletes en els grups de desdoblament per a dur-lo a terme. El treball diari de l’alumnat queda reflectit en el compte personal de cada alumne i el professorat pot portar un seguiment més acurat de la seva evolució.

Les assignatures de ciències experimentals es distribueixen de la següent manera:

1r ESO (obligatòria): ciències naturals (biologia i geologia).

2n ESO (obligatòria): ciències naturals (física i química).

3r ESO (obligatòries): biologia i geologia; física i química

4t ESO (optatives): biologia i geologia; física i química.

1r Batxillerat (optatives i/o modalitat): física, química, biologia i ciències de la Terra i del medi ambient.

1r Batxillerat (obligatòria): ciències per al món contemporani

2n Batxillerat (optatives i/o modalitat): física, química, biologia i ciències de la Terra i del medi ambient.

Àngels Bayo Guillermo Guerao Genís Torguet Núria Lacorte Pili Torres Irenen Ribas Verónica Lambea
Cap de departament