3r ESO

Les matèries i la seva assignació horària per al proper curs és la següent.

Matèria

Hores

Llengua catalana i literatura
Llengua castellana i literatura
Anglès
Ciències socials: geografia i història
Ciències de la naturalesa: biologia i geologia
Ciències de la naturalesa: física i química
Matemàtiques
Educació física
Educació visual i plàstica
Tecnologia

Tutoria

Optatives
3
3
4
3
2
2
4
2
2
2
1
2

TOTAL

30

A banda de les assignatures que venen establertes pels currículums oficials, les optatives permeten a l’alumne dotar-se d’un perfil propi o provar d’adquirir coneixements complementaris que siguin del seu interès.

L’oferta d’optatives pot patir modificacions fins al setembre donat que depenen fortament de les plantilles de professorat assignat, tanmateix acostumen a patir poques variacions.

Optatives 3r d’ESO. CURS 2016/2017

Periodicitat Títol Descripció
Trimestral Matemàtiques de la vida quotidiana Les matemàtiques són indispensables en la nostra vida diària. En aquesta optativa treballarem activitats que t’ajudaran a adquirir i consolidar les principals destreses matemàtiques.
Anual Francès

(Consolidació)

Continuarem aprofundint en el coneixement del francès, insistint en l’oral però també començant a treballar  l’escrit.  Revisarem tot el que s’ha fet anteriorment  i introduirem nous temes, com les activitats de lleure, la nostra casa o  la roba que ens agrada portar. Proporcionarem un llibre de text, que completarem amb altre tipus de material complementari, com cançons ,  pel·lícules amb versió original i lectures.
Anual “Banus School Musical” Banus School Musical és un projecte que té com a objectiu  que l’alumnat faci el màxim ús de la llengua anglesa, fent un èmfasis especial en la producció oral i escrita. La finalitat és que l’alumnat creï el seu propi gag musical a partir de l’estudi i l’anàlisi d’obres musicals cabdals.  La música que apareixerà en el gag serà la que l’alumnat triï.
En aquesta optativa també treballarem tot el relacionat amb el teatre i l’espectacle (organització, espais, escenografia,  maquillatge, vestuari, llums i música, textos, etc.)  i farem un cop de mà a les optatives de teatre de l’institut i als actes trimestrals del centre
Trimestral Mundos mágicos Se propone trabajar diferentes ejemplos de narraciones fantásticas.  Leeremos y comentaremos las historias en clase.  A partir de las lecturas se trabajarán las categorías gramaticales, el uso del diccionario (significados, sinónimos, antónimos…) y el estilo de escritura.

Cada alumno elaborará su historia y la ilustrará con dibujos o fotografías.

En esta optativa se pretende fomentar la creatividad, la imaginación y el dominio de la lengua escrita.

Trimestral Emprenedoria Matèria on s’introdueix el concepte d’empresa i les característiques d’un emprenedor. Es treballa amb jocs de rol i s’elaboren estratègies per la presa de decisions. No cal llibre i tots els materials es penjaran al moodle i a un bloc.
Trimestral Música i canalons A l’optativa de música parlarem del Pop-Rock, n’estudiarem alguns grups i en cantarem cançons. També coneixerem com influeix la música en una pel·lícula i en els musicals, com ara “Grease” o “Mamma Mia!”.  Sabies que Beethoven era molt romàntic, que Johann Sebastian Bach va tenir 20 fills o que l’autor de l’òpera “El barber de Sevilla” va inventar els famosos canalons Rossini? Descobrirem aquestes i moltes altres qüestions sorprenents sobre els músics al llarg de la història.  També tocarem i cantarem peces diverses i farem treballs en grup. Ah! No patiu si no us agraden els canalons: les flautes de xocolata també fan molt bon so! 
Trimestral Natació Matèria que pretén consolidar i perfeccionar les tècniques dels quatre estils de la natació. S’incorporaran activitats recreatives i la introducció a altres esports aquàtics (salts, waterpolo, aquagim…). Imprescindible banyador, casquet de bany, sabatilles i tovallola. Es farà a la piscina de Can Xarau.
Trimestral Com és l’Institut? Matèria d’aplicació pràctica de conceptes teòrics d’informàtica, trigonometria i tecnologies. Construirem eines de mesura al taller per fer el treball.