4t ESO

A 4t es presumeix que l’alumne té força definida la seva vocació o interessos personals amb la qual cosa el nombre d’hores de les optatives s’incrementa fins a les 9h. Les optatives de 4t venen definides pels currículums oficials, malgrat aquestes poden ser adaptades d’acord amb el projecte educatiu de centre.

Les matèries comunes i la seva assignació horària per al proper curs és la següent.

Matèria

Hores

Llengua catalana i literatura
Llengua castellana i literatura
Anglès
Ciències socials: geografia i història
Matemàtiques
Educació física
Cultura i valors ètics o religió
Tutoria
Optatives (en tres franges horàries)
3
3
4
3
4
2
1
1
9

TOTAL

30

Moltes d’aquestes assignatures de 4t són una bona introducció de les matèries que podran trobar al batxillerat de la seva elecció o bé a alguns cicles formatius de grau mig.

S’estableixen en tres franges horàries de manera que l’alumne haurà d’escollir una de cadascuna de les franges. Donada la distribució de franges i la demanda habitual es procura distribuir tot l’alumnat d’acord amb les seves preferències, tot i així en alguns casos l’alumnat pot ser distribuit només en aquelles optatives en les que hi ha vacants.

Optatives 4t d’ESO. CURS 2016/2017

FRANJA TÍTOL DESCRIPCIÓ
 

Franja 1

 

Física i Química Destinat a l’alumnat d’itinerari de batxillerat científic,  batxillerat tecnològic i també als interessats en cicles formatius d’energies, química, seguretat i medi ambient…. i sobre tot a l’alumnat que els agradi les ciències. Estudiarem el moviment, les forces, l’energia, les ones i les reaccions químiques. 
Francès iniciació Al final de curs, l’alumne ha de ser capaç de mantenir una conversa on pugui presentar-se, parlar sobre temes que li són propers i fer preguntes per a obtenir informació bàsica de l’interlocutor. La mateixa informació serà tractada mitjançant l’expressió escrita. Al darrer trimestre, es tractaran temes vinculats amb el futur professional.  
Introducció al llatí Inici del llatí i del coneixement de l ‘antiga Roma. Es necessita el llibre que hi ha al llistat de llibres.
 

 

Franja 2

Tecnologia S’introdueix a l’alumne en la teoria i la pràctica dels sistemes pneumàtics i hidràulics amb el muntatge d’un projecte, electrònica analògica i digital, pràctiques d’electrònica per a conèixer els components electrònics i el seu funcionament i pràctiques de programació amb Arduino i PICAXE d’electrònica digital. Es farà modelatge i construcció d’un prototip d’alguns dels projectes desenvolupats amb una impressora 3D. El desdoblament d’un dels grups de Tecnologia possibilitarà que les classes, en un dels grups sigui en anglès.
Música L’optativa de Música amplia i aprofundeix els continguts de 1r i 3r d’ESO. Per a què ens pot servir la música en la vida quotidiana? Quins oficis estan relacionats amb la música? Quina música agrada als nostres companys d’Institut? Fem un anunci de ràdio o de TV? Com és la música d’altres cultures? Amb una metodologia eminentment pràctica i grupal, l’alumne es va construint les seves respostes i les posa en comú usant les tecnologies informàtiques al seu abast. La interpretació d’un repertori variat permet aplicar i ampliar els coneixements del llenguatge musical assolits anteriorment, i gaudir de la interpretació musical com a acte tribal compartit.
Francès ampliació Ampliació dels coneixements adquirits amb les optatives de francès de 3r d’ESO. S’insistirà especialment amb tot el referent a l’expressió oral. Es preveu realitzar una sortida  didàctica al sud de França. L’alumnat podrà preparar-se per l’examen oficial A2.
Franja 3 Biologia i Geologia Els continguts que es treballaran en la matèria estan relacionats principalment amb Genètica i la biotecnologia. També  estudiarem el funcionament dels ecosistemes amb treballs de camp i finalment ens adonarem que el nostre planeta és molt dinàmic: Heu sentit parlar dels terratrèmols i els volcans?. Ens farem moltes preguntes i intentarem trobar totes les respostes i ho farem sobre tot de manera pràctica.
Educació Visual i Plàstica
Revista BANEWS
Realització de la revista de l’institut, utilitzant les tecnologies TIC. La realització de la revista permet que l’alumnat s’introdueixi i es familiaritzi amb la creació i les anàlisis de missatges visuals i escrits. En aquest procés, a l’alumnat, fent ús de les noves eines tecnològiques i de comunicació TIC, se li proporcionen tot un seguit d’eines que li poden permetre entendre i descodificar, al mateix temps que crear-ne de nous, tot un seguit de missatges que els apropa al món dels mitjans de comunicació.
Informàtica Té com a finalitat conèixer les tècniques de creació de continguts multimèdia, publicació i difusió de continguts. Ampliació d’ofimàtica i tractament d’imatges 2D i 3D. Introducció als llenguatges de programació formals (Javascript i/o Python) i llenguatges visuals (Appinventor o altres) per a mòbils Android. Desenvolupament de pàgines Web dinàmiques, jocs i aplicacions per mòbils. Coneixement bàsic de xarxes, configuració i protocols.
El desdoblament d’un dels grups d’Informàtica possibilitarà que a un dels grups es facin alguns temes o unitats en anglès .
 Filosofia La matèria de Filosofia està pensada per començar a reflexionar al voltant de qüestions com: la diferència entre la realitat i els somnis, la manera com ha anat canviant la visió de l’univers al llarg de la història, el problema ètic de l’avortament o dels drets dels animals, o en què consisteix la felicitat.