Aquest curs i amb les circumstàncies que ens envolten, la comunitat de grans hem volgut plantejar uns tallers diferents i inclusius. 

Actualment l’àmbit digital està present al nostre entorn i a partir de la gamificació plantegem a l’alumnat una aventura molt especial on transversalment tractem problemes i situacions que afecten a qualsevol área curricular sense perdre de vista alguns trets característics de la nostra escola: creativitat i manipulació.

La gamificació és una tècnica d’aprenentatge on transferim als infants tota una sèrie d’aprenentatges, però a través d’una experiència lúdica i emprant tota una sèrie de recursos típics en els jocs: sistemes de puntuació, recompenses, etcètera. 

La web és la següent: https://jgil2234.wixsite.com/planetes

RESUM DEL JOC: Has de conquerir els 8 planetes de la galàxia Montessori: El planeta de la Cultura, el planeta de la Creativitat, el planeta d’Europa, el planeta del Passat, el planeta Scratch, el planeta Jocs Olímpics, el planeta de la flora i la fauna i el planeta dels Mathvengers.​​

PLANETA MATHVENGERS

En aquest taller, s’han volgut treballar, de manera gamificada, diferents continguts de matemàtiques com són les figures planes, els angles i les superfícies.

S’ha partit d’un tema proper i d’interès pels infants, com són els super herois i les  super heroïnes, i s’ha creat una història paral·lela on han d’anar realitzant diferents tipus d’activitats per anar superant els reptes i obstacles que van apareixent, aconseguint d’aquesta forma l’objectiu principal que és “salvar l’univers” del personatge que està “creant el caos”.

Treballant així, aconseguim que, a part d’introduir nous conceptes als que ja tenen adquirits, augmentin la motivació pel seu aprenentatge, la concentració i l’atenció, millora el rendiment acadèmic, estimula el treball cooperatiu i a més millora les relacions socials.

PLANETA DE LA FAUNA I LA FLORA

Aquest planeta té com a finalitat adquirir coneixements sobre els éssers vius. A fauna, treballem la classificació dels animals, l’hàbitat i la seva adaptació al medi, on els alumnes han de crear un medi en el qual haurà de viure un animal fantàstic creat a través de tècnica collage. A flora, treballem el cicle vital de les plantes, la fotosíntesi, i elements essencials per al seu creixement, tot això es posa en pràctica amb un experiment en el qual aprenen a utilitzar el mètode científic.

L’objectiu és assolir els coneixements a través de la investigació i l’observació, sense oblidar la creativitat. Per fer-ho i conquerir el planeta, hauran de superar les diferents missions proposades. 

PLANETA DELS JOCS OLÍMPICS

En el planeta dels jocs olímpics els alumnes s’endinsen en el món dels esports. Classifiquen els esports depenent de quan es realitzen els jocs (estiu o hivern). Investiguen en l’elaboració de dues presentacions tot aprenent els aspectes més importants dels esports triats. Descobreixen la figura de les mascotes olímpiques i quin és el seu significat. Dissenyen una mascota olímpica pels futurs jocs olímpics de Rubí 2021 tot justificant la seva creació.

La conquesta d’aquest planeta introdueix als alumnes en la cultura esportiva i en el coneixement de la competició més important del món.

PLANETA DEL PASSAT

El Planeta del Passat té com a propòsit treballar els trets més característics de les etapes de la prehistòria, com pot ser: el descobriment del foc i les pintures rupestres al paleolític, el conreu de plantes al neolític o la invenció de la vela a l’edat dels metalls. Tots aquests conceptes es duen a terme envers les habilitats artístiques, geomètriques, digitals, etc.

La finalitat d’aquestes activitats és incrementar els coneixements des d’una perspectiva vivencial i manipulativa. Tanmateix, per a conquerir el present planeta, hauran de superar unes proves determinades.

PLANETA SCRATCH

El Planeta del Scratch té com a principal propòsit treballar les noves tecnologies i que els nens aprenguin a utilitzar-les de forma adequada, amena i entretinguda. Amb ajuda de les directrius del programa Scratch els alumnes han de fer diferents programacions i creacions amb la finalitat d’imitar la directriu ordenada pel vídeo tutorial. Han de recrear, seguint unes pautes, una creació proposada i totes són molt variades i entretingudes

A partir dels tutorials, els alumnes hauran de pensar de forma raonada, com seguir els passos per crear allò que se’ls demana, millorant el seu raonament i la seva destresa amb les noves tecnologies.

PLANETA D’EUROPA

En aquest planeta a partir d’un viatge virtual coneixen elements característics dels països europeus que visiten. Es treballen elements creatius i de disseny  arquitectònics on l’obra de Gustave Eiffel té un paper central. A partir de la figura de Leonardo da Vinci es centren en el treball del prototip del paracaigudes, on els alumnes mitjançant diferents propostes han de crear el seu propi prototip. La geometria i el treball de la simetria formaran part del viatge per Portugal.

Superar totes les propostes d’aquest gran viatge els portarà a la conquesta d’aquest planeta fent ús de la creativitat, el disseny i el prototipatge.

 

PLANETA DE LA CREATIVITAT

Aquest planeta,  té com a finalitat adquirir habilitats i estima envers l’ampli món de les arts i dels experiments, tenint com a centre d’interès l’espai. Es treballen conceptes i habilitats com la geometria, la mesura… fent servir diferents tècniques com la papiroflexia, la destresa amb el compàs...  L’objectiu de les diferents activitats és assolir i ampliar coneixements a través de la descoberta, la creativitat, les connexions i la manipulació. Per fer el procés de les diferents propostes i conquerir aquest planeta, hauran de superar múltiples activitats a partir dels diferents materials.