De totes les propostes que fem a l’escola la que més reflecteix la cultura STEAM, TINKERING i MAKER són els tallers. Sorgits de la necessitat de fomentar aprenentatges significatius de manera multidisciplinar i internivell, en els tallers, volem promoure que l’alumnat vagi adquirint coneixements de manera autodidacta a través de la interacció amb els diferents elements,eines i espais. I per tant, afavorim l’aprenentatge vivencial, a través de les mans i emprant el mètode científic i d’investigació tot posicionant les nenes i nens en el centre dels aprenentatges per tal d’afavorir una forta implicació.

En els tallers potenciem les diferents vocacions sense fer distincions de gènere. De fet des del curs passat dediquem els tallers a dones cèlebres amb vocacions STEAM.

 

Tallers a la Comunitat de petites: TAULES LLUM

Les activitats amb les taules de llum són una eina educativa i lúdica per als nostres infants i ofereixen multitud de possibilitats. La via visual cobra un especial protagonisme en el nostre taller ja que els nens se senten atrets cap a la llum. Això possibilita treballar amb molts materials amb infinites possibilitats per jugar i aprendre de manera lliure ja sigui en petit grup o en activitats individuals.

Es pot utilitzar gairebé qualsevol material però també tenim altres materials específics com discos de colors ( per fer dibuixos a la taula, classificar..), blocs de construcció (on experimenten amb la llum, la transparència…), peces imantades, formes geomètriques bàsiques amb diferents colors i formes, blocs sensorials (que són unes estructures de fusta que tenen dins diferents materials: boletes, sorra, líquid..), llum negre i pintura fluorescent…

En aquest taller, les taules de llum seran un recurs  per treballar  l’exploració i el descobriment, l’observació, l’atenció, la llengua, les matemàtiques….

Els objectius principals de les nostres activitats serien:

 • Investigar i viure els canvis de la llum .
 • Observar la llum, ombres i colors.
 • Investigar i experimentar amb la llum.
 • Jugar amb el material proposat i gaudir de l’activitat.

· Desenvolupar la percepció de les formes, els colors, les ombres, la intersecció dels tons cromàtics i el canvi que generen.

Tallers a la Comunitat de petites: ART

Aquest taller que porta el nom de Georgia O’Keeffe ens ofereix  la possibilitat de conèixer artistes i la seva obra. En aquest cas ens apropem als treballs de Beat Zoderer.

Observem les creacions d’aquest artista i conversem sobre tot allò que podem percebre. Amb les nostres reflexions eduquem la mirada i  ens apropem a l’obra de l’artista.. A partir d’aquesta observació oferim diferents propostes per desenvolupar la nostra creativitat i expressar-nos recreant algunes de les tècniques que fa servir l’artista. 

El  traç, la línia, la forma i el color apareixen a moltes de les seves obres i aquests elements ens condueixen  a experimentar i indagar en diferents possibilitats expressives.

Les composicions amb materials reciclats també ens aporten un ventall de possibilitats creatives on la imaginació juga un paper important transformant, construint o deconstruint els objectes.

Els teixits amb paper o drapet i el retall de paper faciliten la manipulació i exploració de materials mitjançant la coordinació visual-motora.

Tallers a la Comunitat de petites: CONSTRUCCIONS

El taller de construccions que porta el nom de Matilde Ucelay és un taller que ofereix als infants diferents propostes relacionades amb la creació i disseny d’aquelles estructures que volen construir. 

Al llarg de les tres sessions estan presents les diferents propostes. En primer lloc, amb l’arc Waldorf, s’ofereixen diferents imatges amb diverses construccions amb aquest que els infants poden portar a terme o fer les seves pròpies construccions. 

Els bigudins i les bales és una oportunitat que es dóna als infants per crear circuits i fer-se preguntes.

Els tubs de PVC i les peces de fusta potencien als infants el fet de  desenvolupar la seva creativitat realitzant unes grans creacions amb material desestructurat. Per altra banda, els permet imaginar, crear, provar i aprendre de l’assaig-error.

Tallers a la Comunitat de petites: FEM MÚSICA!!

En aquest taller s’ ofereix als infants gaudir de la música de forma sensorial i vivencial.

Amb la música canalitzem les nostres emocions i sentiments i desde ben petits és important fomentar-ho. Relacionem el tacte, la vista  i diferents elements per poder crear experiències que despertin vincles emocionals. 

Treballem ritmes, cançons tradicionals, audicions,  que engloben diferents procedències. Experimentem  i indaguem  sobre  les possibilitats expressives del so i del moviment per  enriquir l’educació auditiva,ritmica, vocal i instrumental.

Durant les tres sessions es combina l’ús d’instruments de percussió, el nostre cos i altres materials d’ús comú per fer música. S’ofereix als infants un ventall de possibilitats per expressar-se lliurement.

Tallers a la Comunitat de petites: EXPERIMENTEM!

Aquest taller consta de tres activitats que permeten desenvolupar la creativitat i l’experimentació a través de la manipulació de diferents materials. 

Primer taller: MANIPULEM AMB ESCUMA D’AFAITAR

Barregem  en petits recipients l’ escuma d’afaitar i la pintura de diferents colors.  

Utilitzem les  barreges per a experimentar  i investigar sobre les diferents combinacions de colors que es poden fer. 

Segon taller: NEU DE COLORS 

Fem una barreja de bicarbonat de sodi amb aigua fins a obtenir una textura adient. 

La idea és que tota la sal quedi mullada però no entollada, per això és important anar posant l’aigua poc a poc. Aquesta proposta permet a l’infant descobrir com es transforma cada matèria i explorar les característiques d’aquestes. 

Tercer taller: SORRA MÀGICA

Es fa una barreja d’oli i farina fins a obtenir una pasta homogènia.

Aquest taller ens permet descobrir diferents textures i observar canvis en els elements com a conseqüència de la manipulació amb ells.

Tallers a la Comunitat de petites: PSICOMOTRICITAT FINA

En aquest taller les activitats tenen com a objectiu desenvolupar l’habilitat motriu i la coordinació oculo-manual.

Es treballen moviments que necessiten precisió i, per tant, es potencien les habilitats manuals necessàries per a l’escriptura i per al desenvolupament de la intel·ligència.

Tot l’aprenentatge es desenvolupa en un ambient tranquil, on la concentració és essencial per obtenir els resultats que cada infant vol aconseguir.

Els beneficis de practicar-la són: milloren la creativitat i l’expressió de forma general i tenen una major autonomía en les activitats diàries..

Algunes de les propostes són dibuixar i fer traç a la sorra, enfilar, agafar diferents objectes amb pinces, fer polseres i collarets, enganxar agulles d’estendre, seguir camins, reproduir dibuixos amb gomets, fer pasta de sal o fang per crear personatges o objectes, etc.

Tallers a la Comunitat de petites: PECES SOLTES

De la vessant del tinkering, l’STEAM i el moviment MAKER aquest curs encetem el taller de peces soltes. Aquest, es basa en l’article que va publicar Simon Nicholson, ¨the loose parts¨ en el qual es planteja la hipòtesi de que si oferim les eines adequades, la creativitat no seria un privilegi d’un pocs.  Així doncs, en el taller deixem que els infants interactuïn amb multitud d’eines prèviament seleccionades per donar forma al món que els envolta a través del mètode de descobriment científic, on l’alumnat va realitzant aprenentatges de manera autodidacta, interactuant amb els diferents elements, eines i espai. I per tant, afavorint una forta implicació ja que promovem el desenvolupament natural de la creativitat i proveïm a les nenes i nens els mitjans necessaris per fer-la florir. El taller proposa 3 ambientacions diferents: el bosc, el mar i el món terrenal. Cada proposta ofereix un material i una ambientació musical o d’espai diferents.

Els objectius del taller són: 

 • Participar, apreciar i valorar el joc individual i col·lectiu tot fent ús de diferents tipus de jocs; joc lliure, joc individual, col·lectiu,motor, simbòlic,de construcció,reglat, sensorial i perceptiu, d’atenció i memòria… per tal de créixer com a individu. 
 • Mostrar actitud d’ajuda i de col·laboració. 
 • Investigar, identificar i observar les qualitats dels diferents elements de l’entorn.
 • Experimentar a través de diferents moviments i eines amb elements.
 • Comparar, ordenar i classificar diferents objectes i materials tot establint relacions qualitatives i quantitatives entre diferents objectes i materials.
 • Respectar les produccions pròpies i dels companys i mostrar curiositat i interès davant les diferents creacions artístiques així com iniciar-se en l’adquisició de confiança i seguretat en els progressos propis. 
 • Explorar i reconèixer les possibilitats motrius, sensorials i  expressives del cos.

Tallers a la Comunitat de petites: NOVES TECNOLOGIES

El taller de Noves tecnologies consta de tres activitats: tablets, bee-bots I NINUS.

El programa Ninus és una aplicació on hi ha diversitat d’activitats. El moviment del propi cos dels infants és el que dona resposta a les diferents propostes: movent un braç, saltant, desplaçant-se…) Les imatges es projecten al terra a través d’un projector connectat a l’ordinador.

Les tablets estan preparades per tal que els infants es puguin moure dins l’entorn digital amb seguretat i autonomia. Poden anar escollint diferents opcions d’activitats i treballar diferents continguts: llengua, matemàtiques, programació. 

El beebot és un petit robot educatiu amb forma d’abella que permet als infants iniciar-se de forma senzilla i motivadora en el mon de la programació. A través de la pensament crític i la indagació descobreixen el seu funcionament i les possibilitats de joc i creació. A més tenen un complement del beebot que permet fer creacions en paper. 

Per les tres activitats hi ha els següents objectius:

 • Conèixer l’entorn de funcionament de les tablets i moure’s de forma autònoma pels diferents espais i jocs. 
 • Treballar alguns continguts concrets a través de diferents apps en relació a la motivació i necessitat de cada infant. 
 • Iniciar-se en el món de la  a través dels Bee-bots. 
 • Treballar la direccionalitat (beebots) (GRUP 5ANYS).
 • Reforçar la coordinació corporal (vista-moviment del cos) a través del jocs del Ninus. 
 • Despertar interès per activitats d’indagació i creació.