Pla de reobertura del centre

Pla de reobertura del centre:

Circular EI:

Circular EP:

Declaració responsable per a les famílies d’alumnes d’educació infantil

Declaració responsable per a les famílies d’alumnes d’educació primària