Ajuts individuals de menjador 2019-2020.

Un cop aprovades les bases de la convocatòria per a l’atorgament d’ajuts individuals de menjador corresponents al curs 2019-2020 per a alumnes escolaritzats en centres de segon cicle d’educació infantil, educació primària i secundària de jornada partida a més d’educació especial de centres públics i concertats de la comarca de l’Anoia, als quals no correspon la gratuïtat del servei, us comuniquem que el període per poder presentar les corresponents sol·licituds per part de les famílies als centres docents serà del 8 d’abril fins al 17 de maig de 2019 (ambdós inclosos).

Es podran acollir a aquests ajuts l’alumnat usuari del servei de menjador al qual no li correspongui la gratuïtat del servei.  Seran requisits indispensables per poder rebre l’ajut,

  • No tenir una renda anual de la unitat familiar de l’any 2018 superior a l’obtinguda per l’agregació de les unitats de consum que es detallen a continuació:
  • Primer adult (sustentador principal): 10.096,50€
  • Segon adult (sustentador principal): 5.048,30€
  • Altres adults que integren la unitat familiar diferents als sustentadors principals: 2.524,15€
  • Per cada nen/a de la unitat familiar: 3.028,95€

Si creieu que compliu les condicions, podeu sol·licitar l’imprès de l’ajut a la Secretaria de l’Escola Font del Roure.

Equip Directiu

Escola Font del Roure