Mesures de prevenció generals a l’escola.

👍 L’escola és un entorn segur.

🌡 Si el vostre fill o filla presenta símptomes, no el porteu a l’escola i comuniqueu-ho al centre.

🚧 Col·laboreu amb el centre i feu que les entrades i sortides siguin agils, eviteu aglomeracions.

🏥 Si hi ha un cas positiu a l’aula del vostre fill o filla, seguiu les indicacions de la direcció del centre i/o dels serveis de salut.

❤ Sigueu un bon exemple pels vostres fills i filles i seguiu les mesures de protecció.

El Procicat aprova l’actualització de les darreres mesures sanitàries en l’àmbit educatiu (Dimecres, 09 de setembre de 2020).

El Procicat aprova l’actualització de les darreres mesures sanitàries en l’àmbit educatiu
Dimecres, 09 de setembre de 2020

El mal de coll i el refredat nasal es consideraran símptomes si hi ha febre o d’altres manifestacions considerades en la taula Covid-19

El primer dia del curs, i almenys durant les dues primeres setmanes, tots els infants a partir dels 6 anys hauran de dur mascareta en tots els centres
El Procicat ha aprovat aquest matí l’actualització de les darreres mesures sanitàries anunciades en l’àmbit educatiu, de cara a l’inici del curs escolar el proper dilluns 14 de setembre. Aquestes mesures donen resposta a les previsions de l’estat de la pandèmia en les properes setmanes a tot el territori català.

Algunes de les mesures aprovades fan referencia, per exemple, a la realització de reunions entre el centre i les famílies –que no poden ser presencials- o les reunions dels claustres d’escoles i instituts – telemàtiques i només presencials de forma excepcional, en grups inferiors a 10 persones-. També s’ha aprovat el cribratge poblacional utilitzant les escoles i instituts des de la tercera setmana de setembre segons indicacions de vigilància epidemiològica i prioritzant les escoles on hi hagi casos. El document aprovat també estableix que, igual que en qualsevol entorn comunitari, l’ús de mascareta en els centres educatius sigui obligatori per a persones adultes. Per als docents del primer i segon cicle d’educació infantil, la mascareta no serà exigible quan el seu ús, per raó de l’activitat docent, pugui interferir greument en l’objectiu pedagògic.

En paral·lel al Procicat, per acord entre el Departament d’Educació i el Departament de Salut i a patir de les recomanacions sanitàries, s’ha establert que el primer dia de curs, 14 de setembre, tots els infants a partir dels 6 anys hauran de dur mascareta en tots els centres d’arreu del territori. Com a norma general, la mascareta és obligatòria a escoles i instituts a partir dels 12 anys, i a partir dels 6 anys en els territoris on es requereixi segons l’estat de la pandèmia.
Atès que es tracta del començament de curs i l’alumnat encara no prové d’un grup estable, l’obligació de mascareta s’allargarà durant les dues primeres setmanes de curs, per indicació de l’Agència de Salut Pública. Passat aquest període, es revisarà l’obligatorietat a partir dels 6 anys, i es determinarà en funció del territori i estat de la pandèmia. Tots els dimecres es comunicarà a cada escola si el dilluns següent continua l’obligatorietat de dur o no mascareta, en funció de les condicions de la pandèmia.

Finalment, en consens amb la comunitat pediàtrica, Educació i Salut també han actualitzat la simptomatologia de Covid-19 entre els infants. El llistat de símptomes és:

Febre o febrícula (per sobre de 37.5ºC)
Tos
Dificultat per a respirar
Mal de coll*
Refredat nasal*
Fatiga, dolors musculars i/o mal de cap
Mal de panxa amb vòmits o diarrea
Pèrdua d’olfacte o gust (infants grans i adolescents)

Atès que el mal de coll i el refredat nasal (amb o sense mocs) són molt habituals en els infants, només s’haurien de considerar símptomes potencials de Covid-19 quan també hi ha febre o altres manifestacions de la llista de símptomes.

És possible que s’hagi d’aturar l’activitat presencial?

En funció de la situació del centre educatiu i l’estat de la pandèmia l’autoritat sanitària, en coordinació amb l’autoritat educativa, prendran les mesures i les decisions que corresponguin i que seran resultat de la valoració sobre el terreny a cada centre.

En cas que s’hagi d’aturar l’activitat de forma presencial, la formació es continuarà fent via no presencial, garantint la continuïtat del curs escolar.

I si hi ha un cas de COVID-19?

 • Si es produeix un positiu, tot el seu grup estable de convivència haurà de fer aïllament preventiu a casa durant 14 dies. A tots se’ls farà una prova PCR al més aviat possible. El resultat negatiu en aquesta prova als membres del grup no eximeix la necessitat de mantenir l’aïllament domiciliari durant 14 dies, atès que és el període màxim d’incubació del virus.
 • Si dos membres de dos grups diferents que comparteixen un mateix espai (edifici, un torn, una ala d’un edifici, el menjador…) tenen un resultat positiu de la PCR, el Servei de Vigilància Epidemiològica farà una valoració i es podria recomanar l’aïllament domiciliari dels grups d’aquell espai durant 14 dies.

Quines són les mesures per evitar els brots a les escoles?

 • No es pot accedir al centre educatiu en cas de tenir una temperatura superior als 37,5º o altres símptomes compatibles amb la COVID-19.
 • Totes les persones de més de 6 anys han d’entrar al centre amb la mascareta ben posada.
 • El primer dia del curs, i almenys durant les dues primeres setmanes, tots els infants a partir dels 6 anys hauran de dur mascareta en tots els centres. Passat aquest període, es revisarà l’obligatorietat a partir dels 6 anys, i es determinarà en funció del territori i estat de la pandèmia. 
 • Als passadissos també s’ha de dur la mascareta.
 • Cada classe es considera grup estable de convivència (alumnes + professor). Un professor només pot pertànyer a un grup estable de convivència.
 • El contacte entre altres grups/classes es veurà limitat i s’haurà de fer respectant les mesures de seguretat (mascareta i distància).
 • Els docents que treballin en diverses classes, hauran de fer servir mascareta i respectar la distància d’1,5 metres amb els alumnes.
 • Es reforçarà la neteja, ventilació i desinfecció dels diferents espais del centre.
 • Es garantirà l’accés a gel hidroalcòholic i/o sabons allà on sigui necessari per fer una higiene de mans freqüent.
 • S’implantaran mesures específiques per a les entrades i sortides al centre.
 • S’ha d’evitar compartir estris i dispositius i si es comparteixen han d’estar desinfectats prèviament.
 • Els professionals dels centres educatius han de portar la mascareta, tot i que estiguin amb el seu grup de convivència estable. 

Al menjador

 • Cal rentar-se les mans abans i després de dinar
 • No poden seure junts els alumnes de diferents grups estables.
 • No es poden compartir estris ni menjar

Al pati

 • S’ha d’estar amb el grup estable de convivència.
 • No es poden compartir estris, joguines, ni menjar.

Què s’ha de tenir en compte a diari abans d’accedir al centre educatiu?

 • L’alumne/a no pot tenir una temperatura superior als 37,5º ni haver reduït la temperatura amb antitèrmics.
 • Totes les persones més grans de 6 anys hi ha d’entrar amb la mascareta ben posada.
 • L’alumne/a no pot tenir cap d’aquests símptomes:
  • Febre o febrícula (per sobre de 37.5ºC)
  • Tos
  • Dificultat per a respirar
  • Mal de coll*
  • Refredat nasal*
  • Fatiga, dolors musculars i/o mal de cap
  • Mal de panxa amb vòmits o diarrea
  • Pèrdua d’olfacte o gust (infants grans i adolescents)

*Només si apareixen conjuntament amb algun altre símptoma de la llista.

A més, cap persona pot accedir-hi si:

 • Està en aïllament per ser positiu de COVID-19.
 • Està en espera del resultat d’una PCR o una altra prova de diagnòstic de COVID-19.
 • Conviu amb una persona diagnosticada de COVID-19.
 • Està en aïllament preventiu per ser contacte estret d’un positiu per COVID-19.

Salut / Escola.

L’inici del proper curs té unes característiques extraordinàries a causa de la pandèmia per la COVID-19, per la socialització que representen les escoles, així com per la necessitat de no interrompre la formació de milers d’estudiants.

La detecció precoç de casos i el seu aïllament, així com dels seus contactes estrets, és molt rellevant per mantenir entorns segurs i preservar al màxim l’assoliment dels objectius educatius dels centres.

S’ha establert un procediment per assegurar que el centre educatiu, els centres d’atenció primària de salut, els equips de vigilància epidemiològica i les famílies estiguin informades i actuïn coordinadament i amb seguretat si es produeix un cas de sospita o un cas positiu entre el personal o l’alumnat del centre.

En aquest procediment participen de forma permanent també els ajuntaments, els equips de coordinació territorial i els departaments d’Educació i Salut de la Generalitat de Catalunya per tal de fer-ne un seguiment i activar mesures segons cada cas i la situació epidemiològica de cada moment.

Un dels objectius d’aquest espai és poder oferir tota la informació sobre els procediments i la situació de la comunitat escolar, en el marc de la pandèmia i que arribi a totes les famílies de manera molt directa per tal que estiguin al dia de les mesures, actuacions i decisions que es vagin prenent i que puguin afectar al desenvolupament del curs.

Infografia mesures Salut/Escola

Protocol de gestió de casos COVID-19 als centres educatius. Obre en una nova finestra.          

Mesures complementàries a les previstes al “Pla d’actuació per al curs 2020-2021 per a centres educatius en el marc de la pandèmia”

Informació per a famílies

Preguntes freqüents