FINAL DE CURS: qualificacions, retorn de llibres…

Benvolgudes famílies

Us fem arribar diverses informacions importants de cara a final de curs:

  • El dia 12 de juny els tutors/es d’ESO  i el dia 19 de juny els tutors de 1r de BAT us enviaran les qualificacions finals dels vostres fills/es a través de ieduca, la intranet del centre. El període de reclamacions és de dos dies hàbils i, en cas que sigui necessari, cal enviar la reclamació per mail al correu de centre: e3010347@xtec.cat

  • Aquells alumnes que no hagin superat alguna matèria, tenen la setmana del 15 al 19 de juny per enviar les activitats de recuperació als professors i rebran les qualificacions  extraordinàries a finals del mes de juny.

  • Trobareu la valoració del tercer trimestre i de les tasques realitzades o no durant el confinament a ieduca, la intranet del centre. Si no podeu entrar, feu-ho saber al tutor/a que us enviarà de nou les claus d’accés.

  • Junt amb les qualificacions trobareu adjunt el document explicatiu de l’AMPA sobre el calendari de retorn dels llibres i la reserva per al curs vinent (ESO).

  • Per tal de formalitzar el pagament de material del curs vinent i així fer la confirmació de matrícula, cal seguir les instruccions següents: cal fer un ingrés al banc on consti el nom i cognoms de l’alumne/a i el codi 2ESO/3ESO/4ESO (segons el curs que faci el vostre fill/a) conforme ha abonat la quantitat de 25€ en concepte de material escolar. L’ingrés s’ha de realitzar al número de compte:

ES13 0182 1377 4002 0184 0362

  • El resguard s’ha d’enviar escanejat durant el mes de juliol al mail pagaments@institutmartamata.cat indicant el nom i cognoms de l’alumne i el curs.

  • Amb l’objectiu de compensar els efectes del tancament del centres durant una part del tercer trimestre del curs 2019/20 i davant la situació de crisi sanitària i econòmica ocasionada per la CoViD-19 la direcció del centre ha decidit rebaixar per al proper curs 2020/21 l’aportació de les famílies per a material escolar de 33€ a 25€ anuals.

Salutacions cordials