Despeses de material 2020-21 i missatge de l’AMPA

L’Institut està aplicant una rebaixa de la despesa de material assumida per les famílies en el moment d’efectuar la matrícula per al nou curs, que ha passat de 50 a 40 euros, en solidaritat amb la situació econòmica més desfavorable i gràcies a l’estalvi en alguns materials no consumits a causa del confinament, en especial un important romanent de paper. La quota de l’AMPA es manté. De la importància d’aquesta aportació en dona compte el següent escrit presentar per la Junta directiva de l’AMPA:

“Benvolgudes famílies,

En primer lloc, des de l’AMPA volem donar la benvinguda a totes les famílies que us incorporeu a l’Institut Premià de Mar i saludar cordialment a totes les persones que ja ens coneixeu.

Com a conseqüència de la situació que estem passant amb el Covid19, enguany no podrem presentar-nos presencialment i és per això que volem fer-vos arribar aquest escrit.

L’AMPA de l’IPM la formen tots els membres de les famílies associades. Des d’aquí col·laborem econòmicament en diferents actuacions durant l’any, com, per exemple, subvencionant alguna excursió, xerrada, taller… D’aquestes col·laboracions se’n beneficien els i les vostres fills i filles. Quantes més famílies es facin sòcies de l’AMPA més se’n beneficiarà el nostre alumnat.

L’aportació econòmica és de 20 euros anuals per família. S’ha de fer en el moment en què feu la matriculació.

D’altra banda també us volem informar que els membres de l’AMPA ens trobem cada primer dimecres de mes, a les 19h, al despatx de l’AMPA (edifici Serra de Marina). Us convidem a venir a que ens coneixeu i a participar-hi.

Encoratjant-vos a que us feu socis i participeu activament a l’AMPA, us desitgem un molt bon estiu”

Informacions de matriculació 2020-21

1) MATRÍCULA NOMÉS PER A L’ALUMNAT DEL CENTRE DE CICLES FORMATIUS I BATXILLERAT

Els alumnes que continuen cursant els seus estudis al centre han de realitzar la matrícula per al curs 2020-21 de la següent manera:

 • Cicles Formatius de Grau Mitjà Info FINS EL DIA 10 DE JULIOL DE 2020
 • Cicles Formatius de Grau Superior Info FINS EL DIA 10 DE JULIOL DE 2020
 • Batxillerat (alumnes que passen de 1r a 2n sense pendents o que repeteixen 2n)  Info FINS EL DIA 10 DE JULIOL DE 2020
 • Batxillerat (alumnes de 4t d’ESO que passen a 1r BATX) Info
  • 4t ESO A: Dijous 09/07/2020
  • 4t ESO B: Dilluns 13/07/2020
  • 4t ESO C: Dimarts 14/07/2020
  • 4t ESO D: Dimecres 15/07/2020
  • 4t ESO E: Dijous 16/07/2020

Instruccions:

– Omplir el document de matrícula

– Fer el/s pagament/s segons correspongui

– Enviar per correu electrònic a l’adreça del centre a8072255@xtec.cat, el document de matrícula omplert + Rebut/s de pagament + DNI vigent (per davant i per darrera) i els documents indicats al document de matrícula.

A l’assumpte del correu electrònic ha de constar:

Matrícula CFGM + Nom del cicle + 1r o 2n (segons correspongui)

Matrícula CFGS + Nom del cicle + 1r o 2n (segons correspongui)

Matrícula BATXILLERAT + Modalitat + 1r o 2n (segons correspongui)

Els alumnes del centre que acaben un Cicle de Grau Mitjà i s’han preinscrit a un Cicle de Grau Superior, han de seguir el calendari oficial de matrícula (1 al 7 de setembre de 2020).

2) MATRÍCULA D’ALUMNAT ADMÈS DE PREINSCRIPCIÓ DE CICLES FORMATIUS I BATXILLERAT 

Els alumnes de nova incorporació que hagin fet la preinscripció i surtin admesos a les llistes (7 de juliol per a Batxillerat i 30 de juliol per a Cicles de Grau Mitjà i Cicles de Grau Superior), han de fer la matrícula en els terminis indicats (veure documents a l’apartat de MATRÍCULA).

Matrícula BATXILLERAT (o confirmació de plaça assignada per a l’alumnat pendent avaluació de setembre) 8 al 14 de juliol de 2020
Matrícula BATXILLERAT per als pendents d’exàmens de setembre 7 al 10 de setembre de 2020
Matrícula Cicles Formatius de Grau Mitjà 1 al 7 de setembre de 2020
Matrícula Cicles Formatius de Grau Superior 1 al 7 de setembre de 2020

3) MATRÍCULA ESO

Els alumnes que continuen al centre cursant els seus estudis d’ESO (tant si repeteixen com si promocionen al següent nivell), realitzaran la matrícula per al curs 2020-21 AL SETEMBRE.

MATRÍCULA ESO NOMÉS PER ALS ALUMNES DEL CENTRE: Passarem tota la informació necessària a través dels tutors.

MATRÍCULA ESO ALUMNES ADMESOS PER PREINSCRIPCIÓ: Els alumnes de nova incorporació que han fet la preinscripció entre el 13 i el 22 de maig de 2020 i surtin admesos a les llistes (7 de juliol de 2020) han de fer la matrícula del 13 al 17 de juliol de 2020. Obrir

4) MATRÍCULA PFI i FP BÀSICA:

Els alumnes que continuen al centre que han de repetir els estudis de PFI o FP Bàsica o passen de 1r a 2n i els alumnes de nova incorporació que hagin fet la preinscripció i surtin admesos a les llistes (6 de juliol per a FP Bàsica i 17 de juliol per al PFI), han de fer la matrícula per al curs 2020-21 AL SETEMBRE.

(Veure documents a l’apartat de MATRÍCULA).

Matrícula PFI 1 al 10 de setembre de 2020
Matrícula FP Bàsica 2 al 4 de setembre de 2020

 

Bones vacances i bones lectures d’estiu!


Tot i que sigui a darrera hora, no volia deixar-vos de desitjar unes bones i merescudes vacances amb uns quants títols per a petits i grans, per a aquells que us vingui de gust llegir mentre gaudiu de l’estiu.

Fins al setembre!

 

Esther Farriols
Coordinadora LIC

Neteja de taquilles i retorn de maquinari informàtic

Aprofitant les dates de retorn dels llibres del programa de reutilització i l’horari d’obertura al públic del centre (9 a 13’30h), hem previst que l’alumnat que ha disposat d’una taquilla al llarg del curs pugui passar a recollir els materials que hi tingui per tal de deixar-les netes abans del 30 de juny.

Alhora, cal que l’alumnat que ha disposat d’una tablet o un ordinador cedits pel centre durant la pandèmia retorni aquest maquinari abans del dia 30 de juny, durant el mateix horari indicat.

Llibres 2020-21: Programa de reutilització i llistats. Retorns del curs 2019-20

L’adscripció al programa de reutilització és voluntària, les famílies poden fer-se amb els llibres pel seu compte. Tota la informació al respecte es pot consultar als enllaços següents:

Nota informativa sobre el programa de reutilització: normes de funcionament. ATENCIÓ! En vista de la situació de moltes famílies castigades per les conseqüències econòmiques de la pandèmia, totes les comandes a partir del dia 30 de juny només pagaran un dipòsit de 50€/família.

Calendari-resum de retorns i lliuraments

Alta del programa de reutilització (comandes)

Llistat de llibres 1r ESO

Llistat 2n ESO

Llistat 3r ESO

Llistat 4t ESO

Llistat 1r Batxillerat

Llistat 2n Batx

Llistat CFGM Automoció

Llistat CFGM Administració

Llistat CFGM Comerç

Llistat CFGM Jardineria

Llistat CFGM Electricitat

Llistat CFGS Finances

Llistat CFGS Màrqueting

Per als estudis no esmentats a la relació anterior no s’ha previst l’ús de llibres.

Pla de Reobertura de Centre

De consolidar-se el pas a la Fase 2 de desescalada el proper dia 8 de juny, l’IPM procedirà a obrir les seves portes per a l’alumnat segons el que preveu el document Pla de Reobertura de Centre enllaçat a aquesta entrada: Obrir

Preguem que el consulteu per resoldre dubtes. S’hi detallen els dos períodes d’atenció a l’alumnat, els espais a emprar, les condicions d’accés, la normativa aplicable, etcètera. La reincorporació serà voluntària però caldrà haver respost prèviament el qüestionari enviat a les famílies mitjançant l’aplicació de comunicats i faltes, així com portar signada la declaració responsable dels tutors, tutores o representants legals de l’alumnat menor de 18 anys: Obrir

A continuació reproduïm el quadre resum d’horaris d’atenció (al document hi ha una versió detallada com a annex):

Preinscripcions del nou curs: Batxillerat entre el 27 de maig i 3 de juny

Només es pot presentar una sol·licitud per alumne. S’hi poden indicar diverses peticions d’admissió en centres diferents ordenades per ordre de preferència. La presentació de més d’una sol·licitud comporta duplicitat i la invalidació dels drets de prioritat que puguin correspondre. NO S’ACCEPTEN SOL·LICITUDS PRESENTADES ÚNICAMENT EN PAPER.

Si s’ha emplenat la sol·licitud electrònica, el tràmit de presentació s’acaba amb l’enviament del formulari i no s’ha de presentar cap documentació al centre.

Si s’ha emplenat la sol·licitud en suport informàtic, cal presentar el resguard de la sol·licitud enviada per Internet al centre demanat en primer lloc i en el termini establert. Si no s’ha pogut validar electrònicament, també s’haurà de presentar la documentació d’identificació de la persona sol·licitant o de l’alumne. El resguard, juntament amb la documentació identificativa que no s’hagi pogut validar escanejada o fotografiada per les dues cares, s’ha d’enviar per correu electrònic a la bústia electrònica oficial del centre que s’ha demanat en primera opció.

En tot cas, cal enviar per correu electrònic la documentació acreditativa escanejada o fotografiada per les dues cares del criteri de prioritat que no es pugui validar electrònicament, a la bústia electrònica oficial del centre educatiu que s’ha demanat en primera opció i en el termini establert.

Per rebre atenció presencial cal tramitar una cita prèvia: Obrir

Més informació i tràmits a l’enllaç: Obrir

Enllaç al web del Departament: Obrir

 

Dates de preinscripció del nou curs. Publicació de puntuacions baremades

ESTUDIS DATES DE PREINSCRIPCIÓ
Ensenyament secundari obligatori (ESO) 13 a 22 de maig
Batxillerat 27 de maig a 3 de juny
Cicles Grau Mig 2 a 8 de juny
Cicles Grau Superior 10 a 17 de juny
Programes de formació i inserció (PFI) 25 de maig a 5 de juny
Formació Professional Bàsica 15 a 25 de juny

Recordem que el dia 1 de juny, dilluns, és festiu i la secretaria del centre romandrà tancada.

Per consultar les llistes de puntuació un cop hagin estat baremades: Obrir

Preinscripcions del nou curs: PFI entre el 25 de maig i el 5 de juny

La presentació de sol·licituds de preinscripció per al curs 2020-2021 dels programes de formació i inserció serà entre el 25 de maig i el 5 de juny. Ateses les circumstàncies excepcionals d’emergència sanitària ocasionada per la Covid 19, aquest curs el procés es realitzarà preferentment de forma telemàtica, mitjançant un correu electrònic a la bústia oficial del centre demanat en primera opció. El centre haurà de contestar aquest correu justificant la recepció, el número de sol·licitud i el dia i hora aproximada prevista per l’entrevista, que es farà de forma no presencial per telèfon o videoconferència.

De manera excepcional i, només quan no sigui possible, els centres hauran d’organitzar la presentació de sol·licitud mitjançant cita prèvia (telèfon 937549282, de 9 a 13:30h)

Trobareu més informació a l’enllaç general del Departament Obriri al de preinscripcions del centre Obrir