Presentacions Inicials Tècnics Esportius

Grup TA1:  17 setembre     9:00       Aula 17             Tutor: Santiago Checa
Grup TB1:  17 setembre     9:00       Aula 18              Tutor: Francesc Cugat
Grup TC1:  17 setembre     15:00     Aula 17              Tutor: Luis Lizaso
Grup BC1E:  12 setembre  18:00      Aula 3                Tutor: Luis Lizaso
Grup BC1I:  1 octubre         16:00     Aula… Llegeix més»