Membres i comissions

Membres del consell

Presidenta: Josep Besora
Cap d’estudis: Rosalia Anglès
Sector professors: Gemma Palau, Rita Prats, Raquel Gelonch, Eugènia Vizcarra, Miquel Valls, Laura Martínez
Sector alumnes: Claudia Garcia, Maria Tierz, Miquel Isern
Sector pares: Carme Montero, Mercè Corominas
Sector personal d’administració i serveis: Eulàlia Amigó
Representant de l’AMPA: Susana Garcia
Representant de l’Ajuntament: Anna Garcia
Secretari: Eugeni Cabré
Referent coeducació: Laura Martínez

Comissió econòmica

Directora: Josep Besora
Secretari: Eugeni Cabré
Professors: Raquel Gelonch
Alumnes: Clàudia Garcia
Pares: Susana Garcia

Comissió permanent

Directora: Josep Besora
Cap d’estudis: Rosalia Anglès
Secretari: Eugeni Cabré
Professors: Eugènia Vizcarra
Alumnes: Maria Tierz
Pares: Mercè Corominas

Comissió de convivència

Directora: Josep Besora
Secretari: Eugeni Cabré
Professors: Eugènia Vizcarra, Gemma Palau
Alumnes: Miquel Isern
Pares: Carme Montero