Horaris

L’horari del centre és molt ampli i variat en funció del col·lectiu al qual cadascú pertany.

Horari de classes

Dilluns a Divendres de 8:00 a 14:30

El detall de l’horari de classes dels vostres fills és pot consultar a la plataforma eNSE mitjançant l’icona d’enllaç anomenada assistència.

Horari del professorat

Dilluns a Divendres de 8:00 a 14:30 i Dimecres de 15:30 a 17:30 es mantenen reunions de coordinació i seguiment de l’alumnat, així com sessions d’avaluació.

Horari de secretaria

Dilluns a Divendres de 8:00 a 14:30 i Dilluns i Dimecres de 15:30 a 17:30

Els dilluns tarda i donat que hi ha presència de l’equip directiu al centre es duen a terme diferents activitats acadèmiques com ara les classes de repàs o bé hores disponibles pels alumnes del treball de recerca.