Projecte reutilització de llibres

Impulsar l’ús compartit i la reutilització dels llibres contribueixen al foment de l’equitat i promou els valors com  la corresponsabilitat i la solidaritat. La cura dels llibres i del material curricular d’ús comú i la seva conservació per a una reutilització posterior suposa un estalvi econòmic per a les famílies i aprofundeix en la idea de sostenibilitat, tema clau medioambiental.  La nostra comunitat educativa està molt conscienciada  en aquest programa cooperatiu.

DSCN2684

Els llibres socialitzats són els de  Llengua catalana , Matemàtiques, Anglès i Medi  per a tots els alumnes de 3r, 4t, 5è i 6è . A més a més, llibres de consulta i tots els llibres de lectura en català, castellà i anglès ; diccionaris d’aula i atles.

 

Aspectes a tenir en compte:

  • LDSCN2692’escola és propietària dels llibres ( llengua catalana, matemàtiques, anglès, medi i ciutadania) que deixa en  préstec a tots els alumnes.
  • Durant tot el curs cada alumne podrà fer ús del llibre assignat i portar-lo a casa.
  • En finalitzar el curs els llibres es retornaran a l’escola.
  • Cada família pagarà  una  quota  de 15 € ( a canvi de no comprar cap llibre de text).
  • Juntament amb l’informe de l’alumne rebreu la relació dels quadernets que cal comprar.

Compromís:

  • La família i l’alumne té l’obligació de mantenir el llibre en bon estat d’ús.
  • Reposar els llibres en cas de pèrdua o deteriorament.

DSCN2681DSCN2683