Speaking

Des del curs 15-16, els alumnes disposen de sessions enfocades a treballar més específicament l’apartat oral d’anglès. Durant aquestes sessions, a través de jocs, treballs per projectes, exposicions orals, contes i debats potenciem l’aprenentatge de la llengua anglesa d’una manera més dinàmica.
Gràcies a que les sessions es duen a terme amb només mig grup-classe, podem afavorir el procés d’aprenentatge dels nens i podem centrar-nos més en les necessitats individuals de cada un d’ells. Així aconseguim motivar-los i posar-los en situacions pràctiques quotidianes.