Delegats pares i mares

Mares i pares delegats de classe 

La funció dels pares i mares delegats de curs és facilitar la comunicació entre les famílies del grup classe amb l’escola.

Objectius:

  • Augmentar el nivell de participació de les famílies a l’escola i afavorir la comunicació amb els tutors/es per així trobar vies de col·laboració a la vida escolar dels nostres fills/es.
  • Afavorir la transmissió d’informació que es genera en el si de la comunitat educativa.
  • Potenciar el coneixement, la relació i la comunicació entre els pares amb l’objectiu d’afavorir el coneixement mutu i les relacions en el si de la comunitat educativa.
  • Tot plegat pretén aconseguir, pels nostres fills/es, la millor educació que els capaciti per integrar-se plenament a una societat oberta i tolerant i ser-ne membres actius.

Funcions:

  • Servir d’enllaç i comunicació entre els tutors i els pares dels alumnes d’un grup-classe:
  • Estudiar i proposar solucions a les inquietuds i necessitats que puguin sorgir en relació al grup-classe.
  • Col·laborar amb els tutors en el desenvolupament de les activitats del curs.