Consell escolar

Sector pares/mares
Sra. Lucia De Lera

Sr. Pere Bullons

Sra. Georgina Colorado

Sra. Miriam Ros

Sra. Gloria Gomez

Sra. Marta Escrig

 

Sector mestres:
Mª José Barahona

Meritxell Barahona

Montse González

Marta Martínez

Rosa Mª Drets

Miquel Àngel Sans

 

 

Equip directiu
Adela Llopart (directora)

Merche Moro (cap d’estudis)

Roser Munné (secretària)

Rep. Ajuntament
Sra. Nuria Canals
Rep. PAS
Sra. Anna Mª Banqué