Fem racons

 


L’organització del treball per racons és la disposició, en un espai comú, de diferents activitats a desenvolupar simultàniament per grups de nens i nenes. Cada alumne tria un racó i, juntament amb els companys que han escollit el mateix, fa una activitat determinada. El punt de partida serà el material disposat en un racó on hi ha unes normes d’utilització i unes propostes. Al llarg del curs, els alumnes van passant pels diversos racons i, a més a més del control del mestre, ells mateixos fan un registre del seu pas per aquell espai.Treballar per racons afavoreix un millorl desenvolupament global dels infants.