Projects and oral expositions

Al finalitzar cada unitat tractem de conscienciar als nens de la importància de preservar el medi ambient i la societat que ens envolta, així com de tenir cultura general, mitjançant un petit projecte de recerca que després hauran d’exposar al grup classe i que les famílies poden visualitzar visitant el bloc d’anglès.
És una manera de motivar l’alumnat i trencar amb la rutina. Es duen a terme en petits grups i així, fomentem la col•laboració i cooperació entre iguals, de manera que aprenen a respectar les idees dels altres i a expressar les seves pròpies amb respecte.
D’altra banda, alguns projectes neixen de la pròpia inquietud dels nens en conèixer aspectes nous dels temes que es debaten a la classe. La forma d’exposar és lliure i són ells qui decideixen si ho faran en format de cartolina, maqueta, vídeo o inclús fent de mestres.