Material sociabilitzat

Com escola socialitzem el material, tant pels alumnes com per tota l’escola en general. Aquest sistema pretén que tots els alumnes, i des del primer dia, tinguin el material necessari per a desenvolupar la pràctica d’aprenentatge, sense discriminació per raons econòmiques.

També pretén evitar que el material que utilitzen els alumnes sigui motiu de diferències socials pel que fa referència a la qualitat i quantitat.

Les famílies aporten una quota econòmica a principi de curs a l’escola, que compra el material  i li proporciona a l’alumne/a.

Amb aquesta manera de fer reforcem i treballem  uns valors socials:

  • El respecte per allò que és de tots.
  • Com compartir material comú.
  • Esperit cooperatiu.
  • La igualtat.
  • La responsabilitat davant els materials comunitaris.