Projecte de tecnologia

 

Els ordinadors, portàtils, tauletes, la pissarra digital  s’utilitzen  en funció del que es necessita, tenint present que els alumnes són el centre de l’aprenentatge.

Les noves tecnologies poden ajudar a millorar l’aprenentatge i a fer-lo més significatiu.

La  competència digital que és  la capacitat d’aplicar coneixements i habilitats per a resoldre situacions en diferents entorns de la realitat emprant dispositius digitals, la desenvolupem  en tres  escenaris diferents que són aprendre de la tecnologia, aprendre sobre la tecnologia i aprendre amb la tecnologia.

El primer escenari és aquell en el qual els alumnes aprenen de la tecnologia. Aquest escenari es dóna  quan s’utilitza la pissarra digital per reproduir un vídeo, un text…

El segon escenari es dóna quan s’aprèn sobre la tecnologia. En aprendre i practicar el funcionament de l’ordinador, dels portàtils i tauletes  o de programes. Aquesta tasca es realitza amb mig grup.

El tercer dels escenaris és el que fa referència a aprendre amb la tecnologia, quan l’alumne té part activa en un procés que el porta a aprendre tot utilitzant la tecnologia. Es quan l’ alumne  realitza activitats relacionades amb una àrea .