Treball cooperatiu

La cooperació, el treballar junts, la discussió en grup i el conflicte cognitiu que es produeix quan s’introdueixen punts de mira diferents, permeten l’alumne aprendre coses noves, rectificar, consolidar o reformar aprenentatges assolits.

Els alumnes s’organitzen en petits grups per treballar junts amb la intenció d’aconseguir metes i objectius comuns sobre un tema concret, potenciant  així les habilitats individuals de cada alumne.

I totes aquestes interaccions ajuden els nens i nenes a establir relacions solidàries, respectar les diferents perspectives i desenvolupar habilitats socials.

 Quins objectius volem aconseguir.

Els objectius que volem aconseguir fent que els alumnes facin servir el treball cooperatiu són els següents.

  • Establir relacions solidàries entre els alumnes
  • Incrementar el rendiment de tots els alumnes.
  • Aconseguir un nivell superior de raonament dels alumnes.
  • Augmentar la cohesió del grup
  • Desenvolupar les habilitats socials dels alumnes.
  • Respectar els diferents punts de vista.