Science

L’assignatura de Medi Social i Natural està dividida en dues llengües, és a dir, tres hores setmanals són en català i una sessió per setmana es realitza en anglès amb les especialistes. En la part d’anglès, es tracten temes prèviament assolits per tal d’ampliar coneixements i vocabularis en aquesta altra llengua així com acostumar-los a estructures més tècniques. Aquesta assignatura es fa d’una manera més lúdica mitjançant quadernets i un seguit d’activitats interactives, així com projectes de recerca. Les manualitats i experiments també els ajuden a interioritzar millor els conceptes treballats en aquesta assignatura.