CRITERIS D’AVALUACIÓ CICLE MITJÀ

CICLE MITJÀ 3r
Activitat física

  • Ajustar la pròpia actuació a les possibilitats i limitacions corporals i de moviment
  • Realitzar un control tònic i de respiració al finalitzar l’activitat física
  • Utilitzar els segments corporals per tal d’equilibrar-se en diferents situacions motrius
  • Desplaçar-se, saltar i girar utilitzant una correcta coordinació
  • Botar, llançar i… Llegeix més»

CRITERIS D’AVALUACIÓ CICLE INICIAL

CICLE INICIAL 1r
Activitat física

  • Reconèixer les parts del seu cos
  • Realitzar un control tònic i de respiració en el medi aquàtic
  • Utilitzar els segments corporals per tal d’equilibrar-se en diferents situacions motrius
  • Desplaçar-se i saltar variant les posicions corporals
  • Manejar objectes de forma diversa variant les posicions corporals

Hàbits saludables