Qui som?

Som una escola oberta i per a tothom. Mirem l’escola des de la seva globalitat, per això distribuïm  els recursos, tant materials com humans, des de l’equitat. Es busca l’equilibri entre el que es té i el que es necessita, cadascú des del lloc que ocupa.

El valor que aporta el recurs de suport a l’educació especial del centre ens ajuda a consolidar mecanismes d’atenció a la diversitat per assegurar-nos l’èxit educatiu de tothom.

“La inclusió és un procés sense fi que cerca maneres més eficaces de respondre a la diversitat present en l’alumnat”

Les tasques d’atenció a la diversitat es desenvolupen dins l’entorn habitual dels grups de referència, incorporant els recursos i materials facilitadors de l’aprenentatge.

Entenem l’educació inclusiva emmarcada en una societat digital, que implica necessàriament tenir en compte la inclusió digital.

Treballem al voltant de dos àmbits:

  • Accessibilitat als recursos educatius digitals. 
  • Ús d’eines digitals al servei de l’escola inclusiva.

La detecció de les necessitats dels/ de les nostres alumnes és un constant. La figura del tutor/a és present al llarg de la jornada escolar i durant un temps considerable d’atenció al propi grup classe, la qual cosa permet conèixer als alumnes i fer un seguiment prou acurat del seu procés d’aprenentatge, obert, flexible i personalitzat.

La nostra línia pedagògica està fonamentada en una estructuració cooperativa de l’aprenentatge – on el protagonista és el/ la nen/a – que permet al nostre alumnat, aprendre més coses i aprendre-les millor. El/la mestre/a és la persona que guia, orienta, supervisa i recondueix tot aquest procés.

Els nous entorns d’aprenentatge que hem dissenyat i estem implementant a la nostra escola, estan centrats en tres dimensions:

  • Ambiental: centrada en el benestar de l’alumnat.
  • Pedagògica: centrada en els principis d’aprenentatge basats en la recerca científica.
  • Digital: centrada en l’aprenentatge i la presència  transparent i ubiqua de les eines i entorns digitals.

La metodologia emprada , l’organització dels grups d’alumnes, la visió que tenim de l’avaluació com a procés de millora i la participació activa de la comunitat educativa ens garanteixen l’èxit educatiu. Reconeixement i certificació del nostre projecte d’innovació L’aprenentatge cooperatiu dins l’escola inclusiva.

 

Som centre formador d’estudiants en Pràctiques de la Universitat de Barcelona.

 

Participem en grup de recerca Smart Classroom amb 

 

Més informació del Projecte Educatiu del nostre centre aquí