Projecte de participació de les famílies

Línies d’actuació:

  • Participació en tallers de plàstica.
  • Participació en el projecte de la Biblioteca escolar (Comissió mixta famílies/mestres).
  • Participació en el projecte de Reutilització de llibres de text (Comissió mixta AMPA, pares i mares de l’escola).
  • Participació en l’elaboració de material per a la decoració de l’escola.
  • Participació en l’organització i/o realització de les festes de l’escola.
  • Participació en el projecte de l’hort a casa.
  • Participació en la jornada de “Famílies a l’aula”:

         

Famílies a l’aula

Les famílies de P3 participen en una sessió de Psicomotricitat amb mètode Aucouturier.

Les famílies de P4 participen en una sessió d’Espais de treball

Les famílies de P5 participen en una sessió d’un Projecte d’aula.

Les famílies de Primer participen en una sessió de Música.

Les famílies de Segon participen en una sessió de Robòtica.

Les famílies de Tercer participen en una sessió de l’activitat Llegim en parella.

Les famílies de Quart  participen en una sessió de desenvolupament d’un àmbit curricular.

Les famílies de Cinquè participen en una sessió de metodologia d‘Aprenentatge cooperatiu

Les famílies de Sisè participen en una sessió de treball de la llengua anglesa.

Tanmateix, els pares/mares delegats/ades d’aula i l’equip de direcció fan trobades trimestrals per tractar temes d’interès de l’escola.