Pla foment de la lectura

Per què? 

 • Per comprendre i emprar els textos escrits. Reflexionar-hi i implicar-s’hi per assolir els objectius propis, desenvolupar el coneixement i el potencial de cadascú i participar en la societat (PISA 2009).

Com ho fem?

A través de varietat d’activitats de lectura.

 • BON DIA, LLEGIM?

L’activitat es porta a terme cada dia a les 09:00h. just abans de començar l’àrea que toqui. La durada és  aproximadament de cinc minuts i en principi hi participa l’alumne que ho desitja.  Consisteix en que el/la nen/a tria un text d’uns dos minuts més o menys, per a llegir en veu alta als seus companys i companyes. Pot ser un paràgraf del llibre que està llegint o bé de qualsevol altre, una notícia que l’ha copsat, una poesia que ha escrit o llegit, la lletra d’una cançó, una reflexió d’ell/a mateix/a, un còmic…el que vulgui. El fet  que ell/a mateix/a hagi de triar la lectura, fa que l’alumne esdevingui més autònom i aprengui a seleccionar. La lectura pot ser amb una de les tres llengües que emprem  a l’escola.

Al ser el mateix nen/a qui tria el dia en què ens vol llegir, fa que disposi del temps que necessita per preparar-se bé la lectura a casa o a l’escola, d’aquesta manera, el dia que li toca llegir ho fa amb una notable expressivitat i entonació.

 • LECTURA COMPARTIDA EN VEU ALTA.

És una activitat de lectura on el/la docent i els/les alumnes s’afronten alhora a la tasca de llegir un text visible per a tots. Hi dediquem 30 minuts diaris. El/la docent modela el procés, fa evidents les estratègies que utilitza, i provoca la reflexió entre els alumnes sobre què fan per llegir un text i com ho fan, guia el procés, estimula la participació dels alumnes i recull i en valora les aportacions.

La lectura compartida és una activitat molt completa, ja que permet treballar la lectura des de tots els seus vessants: descodificació, comprensió, oralitat… des del modelatge del mestre i des de la participació activa de l’alumne/a.

La lectura en veu alta és una de les activitats d’ensenyament aprenentatge que més pot influir a l’hora de definir l’autoconcepte com a lector dels alumnes i la seva imatge com a escolars. Està estretament relacionada amb la possibilitat d’assolir objectius actitudinals vinculats amb la lectura:

– Recrear-se amb la lectura com a font de plaer.

– Estimar els llibres com a eina, com a joguina, com a amic i com a patrimoni col·lectiu.

– Recrear-se en la lectura com a font de coneixement.

– Respectar i apreciar els llibres.

 • QUATRE LECTORS I UN TEXT.

És una activitat cooperativa per treballar la comprensió lectora. Cada membre del grup té un rol ( lector/a, detectiu, periodista/e, escriptor/a).

L’activitat proporciona una acurada lectura del text reflexiva i comprensiva. Es tracta no solament de llegir en veu alta, sinó d’implicar-se personalment per tal de descobrir la idea o les idees principals i el sentit general del text, en preguntar-se per paraules o frases que no coneixen o entenen, en buscar relacions amb coneixements previs.

 • LLEGIM EN PARELLA.

El projecte es basa en la tutoria entre iguals: parelles asimètriques de persones (cap d’elles professor professional) que aprenen a través d’una activitat estructurada.

 El programa combina la tutoria entre alumnes i la tutoria familiar.

■  L’objectiu del programa és millorar la competència lectora, un element clau per a l’èxit escolar de l’alumnat.

 • APADRINAMENT LECTOR.

És una activitat cooperativa que es realitza en parelles formades per alumnes de quart i cinquè, que fan de padrins de lectura i els alumnes de P5 i primer de primària, que fan de fillols. El padrí o padrina de lectura adquireix el compromís principal de vetllar per l’aprenentatge lector del seu fillol/a. L’ajuda a aprendre a llegir, alhora que mira d’encomanar-li el gust per la lectura tot engrescant-lo a llegir.

 • SI PLOU, LLEGIM.

Els dies de pluja, a l’hora de l’esbarjo, l’alumnat té l’opció de llegir un llibre personal i/o d’escoltar la lectura en veu alta que fa un mestre/a d’un llibre proposat pels mestres o els mateixos alumnes. (Cicle Superior).

 • TALLER DE LECTURA.

El Taller de Lectura és un enfocament metodològic per ensenyar les estratègies de comprensió lectora. Aquest mètode parteix de l’ensenyament des de la perspectiva de l’aprenentatge de l’alumnat.

 • MODELATGE DE LECTURA.

Escoltar llegir a un bon model lector, ajuda l’alumnat a comprendre com donar sentit a un text escrit  a traves de la veu i, d’aquesta manera, desenvolupar la fluïdesa lectora. Llegir amb fluïdesa, amb la dicció adient, entonació i expressivitat, també fa que augmenti el seu coneixement del món, el lèxic i el seu interès per la lectura.

 • LA LLIGA DE LLIBRES.

L’alumnat de 4t de primària participa, juntament amb totes les escoles de la ciutat, a un concurs de lectura organitzat per l’ajuntament de Viladecans.

 • XIII CERTAMEN DE LECTURA EN VEU ALTA

La Fundació Enciclopèdia Catalana i el Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya, en el marc del Pla Nacional de Lectura (2012-2016), organitza el Certamen de lectura infantil i juvenil en veu alta.

Cada any la nostra escola hi participa amb la modalitat Grumets verds (cicle superior de primària).

Cada dia durant 30 minuts, treballem a totes les aules de primària, la lectura en veu alta. La lectura en veu alta facilita la comprensió lectora, a més de desenvolupar tècniques d’expressió oral de primera necessitat. Sense una bona comprensió del text escrit, la lectura en veu alta esdevé simplement una lectura oralitzada. La lectura en veu alta és, essencialment, un procés de comunicació: el lector comprèn el text, l’absorbeix, se’l fa seu, l’expressa. La lectura en veu alta és el millor camí per a crear lectors i lectores.