Projecte Lingüístic de Centre

 

El Projecte Lingüístic de Centre (PLC) de l’escola Miquel Martí i Pol és un document que forma part del PEC i que recull, de forma organitzada, els acords que ha elaborat tota la comunitat educativa sobre les propostes educatives per a l’ensenyament i l’aprenentatge de les llengües i la comunicació. El nostre PLC vol ser un instrument coherent i eficaç, per al desenvolupament de les activitats educatives del nostre centre.

Projecte Lingüístic Escola Miquel Marti i Pol