Educació Primària

L’alumne/a és el centre. Les decisions educatives estan centrades en l’alumne, en el seu benestar i en els seus interessos. El/a mestre/a guia, orienta, supervisa i recondueix.

Les principals activitats que realitzem tenen com objectiu.

 • Fomentar la iniciativa, l’esperit crític, la creativitat i el gust per aprendre.
 • Adquirir coneixements perquè puguin aplicar sobre la realitat en un món en canvi constant.
 • Desenvolupar les competències bàsiques.
 • Organitzem les sessions de treball amb docència compartida (dos docents a l’aula o espai d’aprenentatge).
 • Oferim als alumnes propostes d’activitats que es puguin resoldre de formes diferents aplicant estratègies diverses
 • Creem contextos on es promou la metodologia de l’aprenentatge cooperatiu.
 • Treballem en diferents entorns d’aprenentatge, espais Smart Classroom, espais on l’ambient, la pedagogia i la tecnologia estan en sintonia.
 • Integrem les noves tecnologies de manera ubiqua i transparent amb la finalitat que l’alumne/a produexi contingut.
 • Treballem amb Carpetes d’Aprenentatge) perquè l’alumne reculli les evidències del seus aprenentatge i pugui avançar en la construcció del seu coneixement.
 • Compartim amb el nostre alumnat els criteris d’avaluació (enunciats que expressen el tipus i el grau d’aprenentatge que han d’assolir els alumnes).
 • Incorporem mesures i suports universals que permeten flexibilitzar el context d’aprenentatge (suport escolar individualitzat lectiu i post-lectiu).
 • Reforcem  tots els àmbits del currículum a través dels nostres blocs projectes d’escola.
 • Introduïm la ROBÒTICA a la nostra escola, des de P3 a 6è, per desenvolupar i implementar entorns d’aprenentatge basats en l’ús de robots.
 • La llengua anglesa s’empra al tallers d’Arts de 1r, 2n, 3r i 4t, 5è i 6è curs d’educació primària.
 • Fem sortides educatives, Colònies a Segon i Quart i Viatge de fi de curs a Sisè.
 • Desenvolupem projectes interdisciplinaris.

Els projectes interdisciplinaris parteixen sempre d’una pregunta 

Fa protagonista l’alumnat en la construcció del propi coneixement.

Dóna gran rellevància a l’aprenentatge cooperatiu.

Incentiva processos d’investigació que suposen cercar i interpretar informació a través de fonts diverses.

S’activa la comunicació, el diàleg i la discussió en petit i en gran grup per construir coneixement de forma compartida.

Es transfereixen estratègies per aprendre: s’avalua el que s’ha après i com s’ha après.

Aquesta metodologia de treball facilita el desenvolupament de les capacitats i competències bàsiques dels nostres alumnes i permet la transferència dels coneixements als diferents àmbits.