Pla d’integració de les tecnologies

Aquest projecte s’està desenvolupant al nostre centre des del curs 2016-2017 gràcies el Conveni signat per l’Ajuntament de Viladecans i el Departament d’Educació al març del 2015 i té com a objectiu impulsar la introducció de les Tecnologies per a l’Aprenentatge i el Coneixement en els processos educatius.

Mitjançant el desplegament d’una infraestructura Wifi de quarta generació i gran capacitat al centre – que ens permet tenir una gran quantitat de dispositius connectats a l’hora sense problemes de rendiment – tenim integrat l’ús de tauletes i ordinadors en un entorn d’aprenentatge cooperatiu on l’alumne és el productor del seu propi aprenentatge i no tan sols un espectador del procés.

Aquest pla té 5 elements estratègics:

  1. Connectivitat de banda ampla i wifi d’última generació a la nostra escola i un suport tecnològic que garanteix el bon funcionament i ús dels dispositius.
  2. La formació permanent del professorat en l’ús de la tecnologia aplicada al  coneixement.
  3. La presència ubiqua i transparent dels dispositius tecnològics a qualsevol espai de l’escola.
  4. L’adquisició de les competències digitals per part del nostre alumnat.
  5. L’ajut institucional per atendre l’atenció a la diversitat.

+INFORMACIÓ