Acollida matinal

Per tal de facilitar la conciliació de la vida laboral amb els horaris escolars, l’escola posa a la vostra disposició un servei d’acollida matinal previ a l’inici de les classes, des de les 8:00 hores fins a les 9:00 hores, durant tots els dies lectius.
Aquest servei està pensat per a les famílies on els pares i/o les mares  comencen a treballar molt d’hora al matí i necessiten que els nens i les nenes estiguin atesos mentre no comencen les classes, oferint un espai agradable i lúdic.

També està pensat per a les famílies que necessiten utilitzar aquest servei d’una manera esporàdica i puntual.

                                                                                                           Contacte: Marga Litrán

                                                                                                           Telèfon: 608 25 11 87