Ús de WhatsApp

zol-12 Fem d’aquesta eina un bon ús per millorar la comunicació ESCOLA-FAMÍLIA, pel bé dels vostres fills, dels nostres alumnes i de la responsabilitat que tenim tots.

Els grups de Whatsapp de pares i mares de nens/es creats d’una mateixa classe s’han popularitzat en els darrers anys. Aquests fòrums són una eina que serveix per gestionar la relació amb l’escola, compartir dades d’interès de forma ràpida i resoldre dubtes, però també poden perdre la seva utilitat si proliferen les discussions, la indignació i la crítica irreflexiva.

A la reunió de pares/mares delegats/es del curs 2014-15  es va debatre sobre la necessitat de fer un bon ús de les xarxes socials, i d’entre elles, el whatsApp. Els acords presos s’han ratificat a la primera trobada de pares/mares delegats/es  i equip directiu, del dia 27 d’octubre de 2015.

Aquest sistema de missatgeria instantània podrà ajudar-vos a establir una comunicació profitosa, però sempre que tingueu en compte una sèrie de normes:

  • A l’inici de cada curs la persona delegada de l’aula consultarà amb la resta de pares/mare i es crearà el grup de WhatsApp. El/la delegat/a informarà de les normes d’ús d’aquest mitjà de comunicació a  totes les famílies.
  • El grup de WhatsApp de classe  no és un grup d’amics; així que ha de cenyir-se a assumptes de gestió escolar.
  • Els temes a tractar en el grup seran sempre temes relacionats amb la comunitat educativa, en quant a funcionament i organització.
  • El grup de  WhatsApp de classe no es pot utilitzar com a eina de comunicació dels deures d’escola. No us convertiu en l’agenda dels vostres fills.
  • Els temes de caire personal i els que puguin afectar a l’alumnat s’han d’evitar. La llei protegeix al menor i qualsevol acte en contra pot ser considerat delicte.  (Llei 14/2010, de 27 de maig, dels drets i les oportunitats en la infància i l’adolescència).

Si seguim  totes aquestes normes, Whatsapp podrà esdevenir una valuosa eina de suport en l’educació dels vostres fills/es.