Pla foment de l’esport

Per què?

  • Per permetre la potenciació de l’esport i l’activitat física entre l’alumnat de l’escola.
  • Per realitzar activitats compartides amb altres centres escolars.
  • Per conèixer esports característics de la nostra ciutat.

Com ho fem?

  • Reunions periòdiques de mestres d’Educació Física amb AMPA i Ajuntament.
  • Sessions d’Educació Física amb la col·laboració de Clubs Esportius de la ciutat.
  • Participació al Grup de Treball d’Educació Física de la zona.

Què fem?

P5: Trobada Jocs Tradicionals
1r: Trobada Jocs del món, Natació escolar
2n: Trobada Jocs del món
3r: Trobada Jocs Alternatius a la platja, Beisbol
4t: Cursa d’Orientació, Trobada Jocs Alternatius a la platja, Beisbol
5è: Trobada d’Atletisme, Beisbol
6è: Trobada de Korfball, Cross