Consell Escolar

Resum Consell Escolar 26/10/2020

Ajornament d’un any de la convocatòria d’eleccions per a la renovació dels consells escolars.(6/11/2020)

Durant el mes de novembre dels anys parells es duen a terme en els centres educatius les eleccions per a la renovació dels consells escolars, acció que comporta l’accés de moltes persones de la comunitat educativa als recintes dels centres educatius.

Enguany el Departament d’Educació, atesa la situació de la pandèmia a Catalunya, ha pres la resolució d’ajornar per un any la convocatòria d’eleccions per a la renovació parcial dels consells escolars, a fi de minimitzar el risc de contagi entre la població i preservar l’escola com un entorn segur. Així, els i les representants dels diferents sectors que havien de ser objecte de renovació, se’ls prorrogarà el mandat fins a la celebració de les eleccions.

 

El dia 18 de desembre de 2018 es va constituir el consell electoral del centre amb els nous representants sorgits del procés electoral portat a terme com a conseqüència de la Resolució ENS/2232/2018, d’1 d’octubre.

 

REPRESENTANTS

Directora                                          Raquel Montserrat Valle Pardeiro

Cap d’estudis                                   Ester Martínez Gómez

Representant de l’Ajuntament         Pilar Servent Agullana

Representant del professorat          Magdalena Huertes Abarcas

Representant del professorat          Alicia González Torres

Representant del professorat          Sara Sotorra Gil

Representant del professorat          Laura González García

Representant del professorat          Montserrat Bazo Miret

Representant de pares i mares       Núria Barrachina Moles

Representant de pares i mares       Cristina Ventura Nieves

Representant de pares i mares       Marta Rueda Puente

Representant de pares i mares       Susana Santiago Montero

Representant de l’AMPA                  Alfonso Ibáñez Escudero

Representant del PAS                     Purificación López Osorio

Representant del PAE                     Rafael Perucho Albero 

Secretari                                          Iván Vargas Córdoba


COMISSIÓ PERMANENT

Representant de pares i mares       Núria Barrachina Moles

Representant del professorat          Montserrat Bazo Miret

Directora                                          Raquel M. Valle Pardeiro

Cap d’estudis                                   Ester Martínez Gómez

Secretari                                          Iván Vargas Córdoba


COMISSIÓ ECONÒMICA

Representant de pares i mares       Susana Santiago Montero

Representant del professorat          Sara Sotorra Gil

Representant de l’Ajuntament         Pilar Servent Agullana

Directora                                          Raquel M. Valle Pardeiro

Secretari                                          Iván Vargas Córdoba


COMISSIÓ MENJADOR

Representant de pares i mares       Cristina Ventura Nieves

Representant del professorat          Magdalena Huertes Abarcas

Directora                                          Raquel M. Valle Pardeiro

Secretari                                          Iván Vargas Córdoba


COMISSIÓ REUTILITZACIÓ I SOCIALITZACIÓ 

Representant de pares i mares       Marta Rueda Puente

Representant del professorat          Laura González García , Alicia González Torres

Representant del PAE                     Rafael Perucho Albero

Representant del PAS                     Purificación López Osorio

Representant AMPA                        Alfonso Ibáñez Escudero

Directora                                          Raquel M. Valle Pardeiro

Secretari                                          Iván Vargas Córdoba