Criteris d’avaluació Cicle Inicial

CICLE INICIAL 1r

Activitat física

 • Reconèixer les parts del seu cos
 • Realitzar un control tònic i de respiració en el medi aquàtic
 • Utilitzar els segments corporals per tal d’equilibrar-se en diferents situacions motrius
 • Desplaçar-se i saltar variant les posicions corporals
 • Manejar objectes de forma diversa variant les posicions corporals

Hàbits saludables

 • Realitzar els hàbits higiènics després de la pràctica
 • Portar la roba i el calçat adequat per fer activitat física

Expressió i comunicació corporal

 • Utilitzar els moviments de la cara i el cos per representar
 • Ser capaç de seguir el ritme d’un joc rítmic o d’una dansa
 • Participar de manera desinhibida en les activitats d’expressió corporal

Joc motor i temps de lleure

 • Participar i gaudir dels jocs
 • Cooperar i esforçar-se en les activitats físiques proposades
 • Mostrar actituds de respecte envers les normes
 • Mostrar actituds de respecte envers els companys/es

 

CICLE INICIAL 2n

Activitat física

 • Reconèixer les parts del seu cos i el segment lateral on es troben
 • Realitzar un control tònic i de respiració al finalitzar l’activitat física
 • Utilitzar els segments corporals per tal d’equilibrar-se en diferents situacions motrius
 • Desplaçar-se, saltar, girar, botar i llançar utilitzant una correcta coordinació de les parts corporals implicades en cada acció

Hàbits saludables

 • Realitzar els hàbits higiènics després de la pràctica
 • Portar la roba i el calçat adequat per fer activitat física

Expressió i comunicació corporal

 • Utilitzar els moviments de la cara i el cos per representar
 • Ser capaç de seguir el ritme d’un joc rítmic o d’una dansa
 • Participar de manera desinhibida en les activitats d’expressió corporal

Joc motor i temps de lleure

 • Participar i gaudir dels jocs
 • Cooperar i esforçar-se en les activitats físiques proposades
 • Mostrar actituds de respecte envers les normes
 • Mostrar actituds de respecte envers els companys/es