Criteris d’avaluació Cicle Mitjà

CICLE MITJÀ 3r

Activitat física

 • Ajustar la pròpia actuació a les possibilitats i limitacions corporals i de moviment
 • Realitzar un control tònic i de respiració al finalitzar l’activitat física
 • Utilitzar els segments corporals per tal d’equilibrar-se en diferents situacions motrius
 • Desplaçar-se, saltar i girar utilitzant una correcta coordinació
 • Botar, llançar i rebre una pilota de forma coordinada en situacions múltiples

Hàbits saludables

 • Realitzar els hàbits higiènics després de la pràctica
 • Portar la roba i el calçat adequat per fer activitat física
 • Controlar la postura corporal per evitar lesions

Expressió i comunicació corporal

 • Utilitzar els moviments de la cara i el cos per representar
 • Participar de manera desinhibida en les activitats d’expressió corporal
 • Ser capaç de seguir el ritme d’un joc rítmic o d’una dansa

Joc motor i temps de lleure

 • Participar i gaudir dels jocs
 • Cooperar i esforçar-se en les activitats físiques proposades
 • Mostrar actituds de respecte envers les normes
 • Mostrar actituds de respecte envers els companys/es

 

CICLE MITJÀ 4t

Activitat física

 • Participar en les activitats físiques ajustant la pròpia actuació a les possibilitats i limitacions corporals i de moviment
 • Realitzar un control tònic i de respiració al finalitzar l’activitat física
 • Utilitzar diferents girs, equilibris i maneig d’objectes en una petita representació en petit grup
 • Llançar, botar, xutar, colpejar i rebre una pilota en situació real de joc
 • Orientar-se en l’espai mitjançant plànols i mapes utilitzant les nocions topològiques bàsiques

Hàbits saludables

 • Realitzar els hàbits higiènics després de la pràctica
 • Portar la roba i el calçat adequat per fer activitat física
 • Controlar la postura corporal per evitar lesions
 • Conèixer els beneficis d’una dieta equilibrada

Expressió i comunicació corporal

 • Utilitzar els moviments de la cara i el cos per representar
 • Participar de manera desinhibida en les activitats d’expressió corporal
 • Participar en la realització i escenificació d’una coreografia en petit grup
 • Ser capaç de seguir el ritme d’un joc rítmic o d’una dansa

Joc motor i temps de lleure

 • Participar i gaudir dels jocs
 • Cooperar i esforçar-se en les activitats físiques proposades
 • Mostrar actituds de respecte envers les normes
 • Mostrar actituds de respecte envers els companys/es