Projecte Vilawatt Escoles

El projecte Vilawat a les escoles és un projecte europeu que incentiva l’estalvi energètic en els edificis públics a partir de l’aplicació de les bones pràctiques en l’ús i la gestió de l’energia.

Els objectius del projecte són els següents:

  • La millora del confort i la reducció del consum d’electricitat, gas i aigua als centres educatius.
  • La millora de la cultura energètica.
  • El reforç de la xarxa de relació entre els equipaments i les famílies.
  • Transferir les mesures treballades a l’escola a l’àmbit familiar.

“No es tracta d’estalviar en llum, sinó d’il·luminar millor consumint menys electricitat”.

Al centre s’ha creat un equip energètic format per persones de la comunitat educativa que elabora el projecte, planifica les mesures a dur a terme i gestiona les intervencions.

La figura del/la DELEGAT/DA VERD/A a cada grup classe té les següents funcions:

  • Representar la classe a les trobades amb l’equip energètic de l’escola.
  • Ser portaveu de les mesures establertes en el pla del projecte.
  • Supervisar que les mesures es portin a terme a les classes i l’escola.

Comitè ambiental 1r trimestre Curs 2020-2021