Menjador

L’AMPA és l’encarregada de contractar l’empresa que realitza el servei de menjador, actualment El Menú del Petit.

Tenim cuina pròpia, in situ, per la qual cosa el dinar s’elabora diàriament a l’escola.

Hi ha establerts dos torns per dinar: un de 12:30 h a 13:45 h, per a Educació Infantil i Cicle Inicial, i l’altre de 13:45 h a 14:30 h, per a Cicle Mitjà i Cicle Superior.

Els infants de P3 fan migdiada i la resta d’alumnes fan les activitats programades per l’equip de monitoratge.

Hi ha l’opció de fer ús del servei de menjador de manera fixa (3, 4 o 5 dies a la setmana) o esporàdicament. Les famílies fixes paguen a través de domiciliació bancària i les famílies esporàdiques paguen a través del Servicaixa ( tiquets ). El preu del servei de menjador és de 6,10 € per als usuaris fixes i de 6,75 € per als usuaris esporàdics.


 

INSCRIPCIONS CURS 2018 – 2019  AQUÍ

Horari d’atenció a les famílies: 

De dilluns a divendres de 9:00 a 10:00 h

Telèfon menjador: 608 25 11 87

Coordinadora: Silvia Cabello


MENÚ OCTUBRE

 MENÚ SETEMBRE