Educació Infantil

Entenem l’escola com un espai de benestar i aprenentatge  i creiem en el potencial educatiu de joc.

Les principals activitats que desenvolupem tenen com objectiu:  aprendre a comunicar-nos, a tenir curiositat, a descobrir i a experimentar, a entendre el món que ens envolta, a progressar en el moviment i el domini del cos, a  anar creixent en autonomia i autoestima i a créixer en els afectes i en les relacions.

Per aconseguir aquests objectius:

 • Introduïm la llengua anglesa des de P3 a partir de situacions quotidianes i a través de la robòtica.
 • Treballem en entorns d’aprenentatge  diferents (espais interiors i exteriors): ludoteca, biblioteca, sala de psicomotricitat, espai científic, espai matemàtic, espais Smart Classroom, hort…
 • Desenvolupem projectes interdisciplinaris.
 • Fem tallers artístics amb la participació  de les famílies.
 • Integrem les noves tecnologies mitjançant Pissarres Digitals Interactives, ordinadors portàtils, tauletes, , Touch screen, la plataforma NINUS BOX, Bee Boots
 • Reforcem tots els àmbits del currículum a través del nostre blog i projectes d’escola.
 • Fem sortides educatives i Colònies a P-5.
 • Potenciem el joc amb la pràctica psicomotriu AUCOUTURIER

Del plaer de jugar al plaer de pensar.

A l’escola, al cicle d’educació infantil es realitza  l’activitat de psicomotricitat basada en la línia psicomotriu de Bernard Aucouturier. És una activitat basada en el cos, l’acció  i  el joc espontani i organitzada en un dispositiu  espaial i temporal. La sala és un espai de seguretat afectiva, on els infants són escoltats, acceptats, respectats i reconeguts. Un lloc on hi ha límits i normes i un marc que els sosté i dóna seguretat. A la sala els nens són lliures per actuar i per pensar, i on els adults a partir d’intervencions de rodeig i amb un sistema d’actituds ( escolta, disponibilitat, empatia, company simbòlic, contenció,  i autoritat estructurant ) persegueixen tres finalitats clares:

 • Obrir els nens i nenes cap a la comunicació
 • Potenciar la seva creativitat.
 • Afavorir la seva maduració psicológica.