L’ESCOLA

La nostra escola es troba situada a la ciutat de Viladecans (Baix Llobregat), al barri de Campreciós. La proximitat a la Serra de Montbaig, el parc de la Torre Roja i el passeig central de la carretera de Sant Climent, fa que la zona gaudeixi de prop la natura. 

Neix el setembre del curs 2004/2005 i, inicialment es va ubicar en mòduls prefabricats que van augmentant a mida que creixia el nombre de grups. L’edifici de l’escola es comença a construir l’any 2009, i a la primavera de l’any 2010 es fa el trasllat i s’estrena la nova escola.

L’escola Miquel Martí i Pol com a escola pública, es declara laica i aconfessional, tot i respectar la llibertat ideològica i religiosa de totes i tots els membres de la comunitat. La llengua vehicular és la llengua catalana.

                                            2017-01-22_1259