Impuls i foment de la llengua anglesa

Volem impulsar i fomentar l’ús de la llengua anglesa a fi que l’alumnat assoleixi les competències bàsiques en aquesta llengua en acabar l’etapa d’Educació Primària. Tenim engegats diferents projectes per aconseguir-ho:

  • INICI DE L’APRENENTATGE DE LLENGUA ANGLESA A P3: els/les nens/es es familitaritzen amb aquesta llengua a través de la robòtica (bee bots)… Aquest treball té continuïtat durant tota l’etapa d’educació Infantil.
  • PROJECTE AICLE (Aprenentatge integrat de contingut i llengua): l’alumnat d’educació primària desenvolupa els tallers de Plàstica en anglès (ARTS). Es realitzen activitats específiques fent servir el vocabulari treballat de l’àrea de llengua anglesa.
  • SHARING TO LEARN (compartir per aprendre): L’objectiu principal del Sharing to learn és afavorir l’intercanvi entre l’alumnat, i donar suport a la millora de l’expressió oral en llengua anglesa, per tal de facilitar a l’alumnat l’accés a entorns plurilingües i pluriculturals mitjançant la metodologia d’aprenentatge-servei. Alumnes de l’Institut Torre Roja participen en l’aprenentatge de la llengua anglesa dels alumnes de tercer de primària de l’escola.
  • SPEAKING – ESPAIS DE CONVERSA:  els nens i nenes de 4t, 5è i 6è  treballen l’expressió oral -speaking- en grups reduïts per tal de millorar en aquesta competència bàsica.
  • COOKING WORKSHOP: els nens i les nenes de 4t realitzen tallers d’alimentació saludable en anglès dirigits per una mestra i filòloga anglesa, experta en nutrició.
  • ENGLISH DAY: l’activitat es realitza de manera conjunta, amb  l’alumnat de secundària i alumnat de Primària dels centres docents de de Viladecans, amb diferents activitats on la llengua vehicular és l’anglès i amb l’objectiu principal de crear un espai on l’alumnat del 6è de Viladecans pugui practicar d’una manera lúdica i participativa la llengua anglesa amb jocs coordinats per l’alumnat de secundària.
  • TEATRE EN ANGLÈS: una companyia de teatre educatiu, amb actors i actrius angloparlants nadius, visita l’escola. Es veu una obra a Educació Infantil, i una a cada cicle d’Educació Primària. L’alumnat interactua i participa en l’actuació.