Com ho fem?

LA NOSTRA METODOLOGIA ÉS L’APRENENTATGE COOPERATIU

 

Què és l’aprenentatge  cooperatiu?

Aquella situació d’aprenentatge en la què els objectius dels participants estan estretament vinculats, de tal manera que cadascun d’ells “només pot assolir els seus objectius si i els demés poden assolir els seus”.

Per què apliquem aquesta metodologia?

 • Augmenta l’autoestima de l’alumne/a.
 • Potencia el lideratge compartit.
 • Millora la qualitat de la feina.
 • Millora l’aprofitament del temps.
 • Facilita i millora la implicació.
 • Garanteix la inclusió de tot l’alumnat.
 • L’alumnat aprèn més i millor.
 • Promou la discussió i reflexió.
 • Prepara a l’alumne/a per ser ciutadà del segle XXI.
 • Augmenta les possibilitats d’èxit.

Cada membre del grup té assignat un rol, una responsabilitat: coordinador/a, controlador/a del temps, controlador/a del soroll i portaveu.

D’aquesta manera, cadascú se sent important dins del conjunt i es facilita la participació de tots els membres.

L’aprenentatge cooperatiu es regeix per cinc principis que afavoreixen la interrelació:

 

 1. Habilitats interpersonals: són les capacitats de decisió, de generar confiança, de comunicació i de gestió de conflictes.

2. Interdependència positiva: tots els membres del grup són necessaris per a l’èxit de la tasca.

3. Responsabilitat individual: cada component de l’equip ha de saber el que han preparat els altres, tenir-ne el mateix coneixement; és a dir, tothom ha de poder explicar tot allò que es demana en el treball.

4. Interacció cara a cara: hi ha d’haver un espai i un temps per a la comunicació entre els/les nois/noies del grup; han de poder posar en comú els coneixements, completar tasques, decidir quines són les respostes més adients, com presentaran la feina… I per això, han d’interactuar.

5. Reflexió sobre el funcionament del grup: s’han de programar activitats i trobar moments per facilitar la valoració sobre el que s’ha fet i què s’hauria de millorar perquè el grup funcioni millor.

PRACTIQUEM ESCOLTA ACTIVA

Què és l’escolta activa?

És aquella que no només posa l’ orella, sinó que fa saber a l’altre que és escoltat, que se l’entén. Més informació

Per què integrem l’escolta activa en el procés d’aprenentatge dels nostres alumnes?

 • Si sabem escoltar, els altres sentiran la confiança necessària per a ser sincers amb nosaltres.
 • La persona que ens parla se sent valorada.
 • Escoltar té efectes tranquil·litzants i facilita que s’eliminin tensions.
 • Afavoreix una relació positiva amb el nostre interlocutor.
 • Permet arribar al fons dels problemes.
 • Generem respecte cap a nosaltres en qui ens parla.

INCORPOREM  LA CONVERSA EXPLORATÒRIA A L’AULA.

Per què?

Els nostres alumnes han d’aprendre a conversar perquè l’aprenentatge cooperatiu implica una contínua interacció entre els membres de l’equip. Utilitzem la TÈCNICA DEL BON DEBAT amb estructures lingüístiques específiques.

 • S’ha de respectar els torns de paraula.
 • Els interlocutors s’impliquen de manera crítica.
 • Es construeix amb les idees que aporta cadascú. La intervenció d’un interlocutor es construeix en funció de la resposta de l’altre.
 • Es presenta informació rellevant per ser considerada pel grup.
 • El raonament és visible en la conversa: es qüestionen propostes i contrapropostes, s’ofereixen raons i alternatives.
 • Es busca arribar a acords per progressar conjuntament.
 • El coneixement és explicable públicament.